kanepitembi tõlkelugu [teemapilt]Meditsiiniuudiste portaali MedPage Today tegevtoimetaja asetäitja John Gever kirjutab neuroloogia- ja psühhiaatriateemalises rubriigis Striking a Nerve, kuidas ajakirjandus on kanepi juhupruukimise ja aju ehituse vahelisi seoseid käsitlenud uurimuse kajastamisel faktid ja spekulatsioonid põhjalikult segamini ajanud.

Korrelatsioon ei pruugi tähendada põhjuslikku seost ning üksainus läbivaatus ei ütle midagi tendentsi muutumise kohta ajas. Elementaarne, kas pole?

Arvestades seda, kuidas äsja teadusajakirjas Journal of Neuroscience ilmunud uurimus kajastamist on leidnud, paistab aga, et need põhimõtted on paljudele ajakirjandustöötajatele tundmatud.

Uurimuse raames skannisid Bostonis tegutseva Massachusettsi keskhaigla ja Chicago Loodeülikooli (Northwestern University) uurijad kahekümne noore „juhusliku“ (ingl casual) kanepipruukija ning sama suure, ealiselt ja sooliselt sarnase jaotusega kontroll-katsealuste rühma ajusid. Uurijad leidsid, et kanepikasutajate hallaine tihedus mammilaarkehas (ld nucleus accumbens) oli suurem kui kontrollgrupil ning nende parempoolne mandelkeha (ld amygdala) ja vasakpoolne mammilaarkeha olid teistsuguse kujuga.

Avastus on huvitav, ent ärgem unustagem, et tulemused peegeldasid kanepipruukijate ja kontrollrühma liikmete erinevuseid ühelainsal ajahetkel. Uurijad ei näidanud — ega saanudki näidata —, et erinevused tulenesid kanepisuitsetamisest ega isegi mitte seda, et kontrollrühmaga võrreldes ilmnenud „ebanormaalsused“ kujutasid endast mingisuguse varasema seisundiga võrreldes muutust.

Meediakajastusest seda välja lugeda ei saa. Heidame pilgu mõnedele USA lehtedes ilmunud pealkirjadele:

• Kanepiuudis: uurijad leidsid, et kanepi juhutarvitamine mõjutab noorukite ajusid (The Oregonian);

• Uurimus paljastas muutused noorte kanepipruukijate ajudes (Boston Globe);

• Kanepi juhupruukimine seondub muutustega ajus (USA Today);

• Ka juhuslik kanepipruukimine võib aju muuta, selgus uuringust (Washington Post);

• Uurijad leidsid kanepisuitsetajate ajudest muutuseid (Denver Post);

• Kanepi juhutarvitamine kahjustab noorte ajusid (TIME).

Kahetsusega tuleb tunnistada, et USA neuroloogialiit SfN, mis ajakirja Journal of Neuroscience üllitab, võib taolistes dramaatilistes ületõlgendamistes süüdi olla, kuna reklaamis uurimust pressiteates pealkirjaga „Muudatused ajus seonduvad noorukitel kanepi juhupruukimisega“.

Samuti on oluline silmas pidada, et antud uurimuse raames ei tuvastatud kanepipruukijatel kontrollrühmaga võrreldes mingisuguseid kõrvalekaldeid kognitiivses soorituses või käitumises — tegemist oli pelga magnetvõnketomograafilise (ingl MRI; magnetic resonance imaging) uuringuga.

See aga ei takistanud töö juhtival autoril, Loodeülikooli arstiteaduste doktoril Hans Breiteril avaldamast SfN-i pressiteates arvamust, et tema teadustöö „seab tugeva kahtluse alla arusaama, mille kohaselt pole kanepi juhupruukimisel halbu tagajärgi“.

Ei, seda see kindlasti ei tee — mitte ilma eel- ja järeltomogrammideta, mis näitaksid tarvitajate ajustruktuuri sellist muutumist, mis erineb muutustest mittepruukijate ajudes, ja mitte ilma andmeteta, mis kaardistaksid nende muutustega seonduvaid häireid aju töös.

Uurimisrühma tunnustuseks tuleb öelda, et uurimus piirdus suuresti kogutud andmete analüüsiga, järeldades, et pruukijate aju ehituses esines anomaaliaid. Ületõlgendamisesse laskuti vaid avaldusega, mille kohaselt kanepipruukimine mõjutas mammilaarkeha vasakut poolt järjekindlalt. Ei, seni on ikkagi tegemist korrelatsiooniga, põhjuslikku seost pole näidatud — nagu Breiter ja kolleegid uurimuses tagapool ka ise möönavad.

Samuti võib termini „juhutarvitaja“ kasutamine katsealuste kohta olla liialdus. Valimisse hõlmatud kasutajad pruukisid kanepit keskeltläbi 3,83 korral nädalas, suitsetades 11,2 kanepisigaretti nädalas, 1,8 korda ühe suitsetamispäeva kohta. Minu jaoks kõlab see pigem nagu napilt-napilt allapoole ohtra regulaarse tarvitaja profiili jääva pruukija graafik — ja ma tean, millest räägin, kuna elasin 1970. aastatel Ann Arboris.

Ma ei taha selle uurimuse tegelikku tähtsust kuidagi pisendada. Kontrollrühmast erineval ajuehitusel võivad tegelikult olla tagajärjed aju tööle ning need võivad vabalt tuleneda kanepipruukimisest. Kahtlemata annavad tulemused alust küsimuse edasiseks põhjalikumaks uurimiseks.

Aga kuni sellised uurimused läbi viiakse ja nende tulemused avaldatakse, tõmmake, palun, kanepihüsteeriat tagasi.

* * *

Vaata ka:

Ravimiamet.ee, 11.02.2014

Meditsiinis on kasutusel ohtralt algselt taimedest isoleeritud või ka jätkuvalt taimedest toodetavaid ravimeid – digoksiinist alustades ja lahtistitega lõpetades. Algselt loodusest korjatud ürtide asemel on tänapäeval enamasti apteegis standardiseeritud koostisega kaasaegsed ravimvormid. Hiljuti on rohkelt juttu tehtud kanepi raviotstarbel kasutamisest ja kannabinoidide rollist meditsiinis. Käsitlus kipub lähtuma meeldib-ei meeldi kategooriatest, samas kui kõiki ülejäänud meditsiinilisi interventsioone vaagitakse kasu/kahju kvantitatiivse võrdlemise skaalal.

Kanep on taim, millel on erinevaid liike (nt harilik kanep, india kanep) ja hulk kasutusalasid, köie tegemisest ja toiduvalmistamisest mõnuainena suitsetamiseni. Kuivatatud lehtede, varte ja õispeade peenestatud segu on tuntud marihuaanana. Ajakirjanduses mainitud ravikanepit kui liiki ega sorti ei ole olemas. (more…)

Kanepitembi tõlkelugu

Tervishoiu-ajakirjanik Maia Szalavitz kirjutab veebižurnaalis The Fix, kuidas kanepi kuvandit ajakirjanduses seni kujundatud on ning mida selles vallas muuta tuleks.

Kanepipoliitika-teemaline debatt hoogustub kogu maailmas. USA-s on legaalne kanepiturg avanenud Colorado osariigis ja avanemas Washingtonis. Esimese riigina maailmas taaslegaliseeris kanepi Uruguay, kus selle riiklikult reguleeritud müük algab tänavu kevadel.

Ka meie peavoolumeedias on teemat viimasel ajal korduvalt tõstatatud. Kuna selle juures tooni andvad valeväited, pooltõed ja arutlusvead on suuresti sarnased USA kanepireformi-vastaste argumentidele, võiks järgnev tõlkeartikkel pakkuda mõtlemisainet ka eestikeelse meediasisu tootjatele ja tarbijatele.

Suurem osa sellest, mida laiema avalikkuse esindajad, eriti arvamusajakirjanikud ja kolumnistid arvavad end kanepi kohta teadvat, koosneb valitsuse ebateaduslikust, paranoilisest ja isegi rassistlikust propagandast. (more…)

Kanepitembi tõlkelugu

Kanepi keelustamise jätkamiseks puuduvad mõistlikud põhjendused, ilmneb Hollandi justiitsministeeriumi tellitud, sõltumatu mittetulundusliku uurimisinstituudi RAND Europe koostatud aruandest, mis ilmus mullu detsembris.

Kanepipoliitikate tõhusust analüüsiva raporti kokkuvõte sedastab: “On ilmne, et aruanne ei paku märkimisväärseid õigustusi kanepi keelustamise jätkamiseks.”

Samuti ei leidnud aruande koostajad tõendeid, mis näidanuks, et kanepi keelustamine on kunagi kanepi tarbimismäärasid kahandanud. (more…)

kanep

Õhtuleht, 18.01.2014

Eesti jäigad kanepivastased hoiakud kipuvad maailmas aset leidvale mõtteviisi muutusele jalgu jääma, kirjutab rahvusvahelisel uimastipoliitikal silma peal hoidev kolumnist Mart Kalvet.

Nii globaalse kui ka lokaalse kanepivastase võitluse käegakatsutavateks tulemusteks on alati olnud alaealiste tarbijate hulga kasv, uimastitega seonduvate riskide võimendumine, kannabinoidravi vajavate patsientide ja probleemsete sõltlaste diskrimineerimine ning nii ennetustöö kui ka uimastiseaduste jõustamisega tegelevate ametkondade usaldusväärsuse devalveerumine.

Kui Eesti riik oma uimastipoliitikat vähemalt kanepi asjus kiiremas korras reformima ei asu, on oodata vaid nende tendentside jätkumist. (more…)

Head sõbrad!

Ilmselt olete tähele pannud, et blogis on see aasta alanud vaiksemalt kui tavaliselt.  Peame teile teada andma, et me lõpetasime oma senise põhitegevuse – Eesti meedias ilmunud kanepiteemaliste artiklite kogumise ja avaldamise. Blogi nelja tegutsemisaasta jooksul on nii mõndagi juhtunud ja suurim muutus on, et arutelu kanepi üle on jõudnud peavoolumeediasse.

See aga ei tähenda, et blogi lõpetab. Jätkuvalt avaldame valitud infot meie “näoraamatu” lehel, sinna saavad postitusi lisada ka kõik meie sõbrad. Blogisse lisame neid artikleid, mis mingil põhjusel peaks rohkem tähelepanu saama. Kogu olemasolev sisu jääb loomulikult alles.

Meie seni kõige popimad postitused on olnud:

Täname kõiki oma lugejaid!

l-1011

Vaba Meedia, 13.01.2014

Uimastite tarvitamise avastamiseks mõeldud proovide võtmine teismelistelt ei vähenda kanepitarvitamist, küll aga võiks seda teha koolis positiivse õhkkonna loomine, selgub ajakirja Journal of Studies on Alcohol and Drugs jaanuarinumbris avaldatud teaduslikust uurimusest.

Uimastite tarvitamise jälgede avastamise eesmärgil kogutakse uriiniproove hinnanguliselt igas viiendas USA keskkoolis. Mõnikord võetakse sihikule need, keda kahtlustatakse uimastite kuritarvitamises, kuid enamasti tehakse juhuslikke uimastiteste õpilastele, kes osalevad trennide või huviringide töös. Sellised meetmed on vastuoksuslikud — osaliselt sellepärast, et puuduvad tõendid nende tõhususe kohta. Värske uurimus näitas, et sellistel praktikatel puudub igasugune mõju sellele, kas ja kui palju gümnaasiumiastme õpilased uimasteid proovivad (more…)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.