Eesti Ekspress, 19.02.2013

ÜRO 1961. aasta uimasti­konventsiooni aluseks olnud ideoloogia vaagub hinge, globaalne narko­sõja­masin poetab polte ning avalik arvamus liigub aina kiiremini paradigmamurrangu poole, kirjutab Mart Kalvet.

Protester wearing a mask shaped like a marijuana leaf as takes part in a pro-marijuana legalization march in Mexico City

Keelupoliitikast tüdinenud: Kanepi legaliseerimise pooldaja Mexico Citys 2010. aastal.
Reuters / Scanpix

Möödunud nädalal USA kongressis esitletud kanepi föderaalse legaliseerimise ja turu reguleerimise meetmed peegeldavad raiskavast ja ebainimlikust keelupoliitikast tüdinud kodanikkonna meelsust – toetavad ju rohkem kui pooled ameeriklastest kanepi meelelahutusliku, kolmveerand meditsiinilise pruukimise seadustamist. (veel …)

Advertisements

Universitas Tartuensis, 04.10.2012

Oma doktoritööga uimastipoliitika korraldamiseks soovitusi jagav Sigrid Vorobjov ütleb, et sekkumisprogrammide ja uimastiennetuse puhul on olulisem tõenduspõhisus ning meetmete rakendamine piisavas mahus ja ulatuses. Sõltuvushäire on krooniline haigus ning narkosõltlastele osutatavate teenuste puhul on tähtis nende kvaliteet ja järjepidevus. (veel …)

Kanepitembi tõlkelugu

Maailma valitsused on sõjas uimastitega alla jäänud ning õhutanud selle käigus HIV-pandeemiat, sedastas reformimeelseid poliitikuid ja eksperte koondav ajutrust 26. juunil ‒ rahvusvahelisel uimastite kuritarvitamise ja salakaubastamise vastasel päeval.

Globaalne uimastipoliitika komisjon GCDP kritiseeris riike, mis vangistavad mittevägivaldseid uimastitarvitajaid ja neid avalikest tervishoiuteenustest eemale peletavad (veel …)

meditsiiniline kanep

Forte, 27.03.2011

New Yorgi Mount Sinai arstiteaduste kooli uurijad on avastanud, et kanepi toimeainetega sarnased kemikaalid aktiveerivad retseptoreid inimese immuunsüsteemi rakkudes, mis võivad otseselt pärssida AIDSi viimastele faasidele iseloomuliku inimese immuunpuudulikkuse viiruse (HIVi) tüübi vohamist. (veel …)

Eesti Ekspress, 29.11.2011 (trükiversioonis 24.11)

Euroopa narkootikumide ja narkomaania seirekeskus EMCDDA avalikustas raporti, millest selgub, et Eesti on ELi liikmesriikidest esikohal süstivate narkomaanide arvu poolest.

Samuti kuulub meile masendav liidripositsioon narkosurmade suhtarvu osas. Laiemas plaanis ütleb tänavune aruanne peaaegu otse välja selle, mida narkopoliitikavaatlejate enamik on teadnud juba aastakümneid: keelustamis- ja karistamispõhine sõda uimastitega õõnestab demokraatiat, vaesestab kogukondi ja raiskab ressursse, toetades samas korruptsiooni ja edendades organiseeritud kuritegevust. (veel …)

Postimees, 21.11.2011

Kui Eesti paistab euroliidus silma HIViga nakatunud narkomaanide suure hulga poolest, siis võiks ju halada, pea käte vahel, et jälle üks negatiivne näitaja soolise palgalõhe ja madalate pensionide kõrval. Ent pidagem sedapuhku hoogu. Probleemiga tegelemine algab probleemi tunnistamisest. Kas on usutav nende riikide statistika, kes on edetabeli lõpus, sest arv on 0? Enamiku puhul neist pigem mitte. (veel …)

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus

ERR, 16.11.2011

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse (EMCDDA) 2011. aasta aruande kohaselt püsib uimastitarbimine Euroopas suhteliselt stabiilsel tasemel. Uuringust ilmneb, et kokaiinitarbimine on saavutanud oma lae ja kanepitarbimine väheneb noorte hulgas jätkuvalt. Samas on suurenenud sünteetiliste uimastite kättesaadavus, üha kiiremini tulevad turule uued ained ja levib segatarbimine (mitme uimasti samaaegne kasutamine). Aruandes tuntakse suurt muret võimaliku HIV-epideemia vallandumise üle süstivate narkomaanide hulgas. (veel …)