Justiitsministeeriumi iga-aastasel üliõpilastööde konkursil sai teiste hulgas preemia Timo Reinthal Tartu Ülikooli õigusteaduskonnast, kelle bakalaureusetöö «Dekriminaliseerimise vajalikkus ja võimalikkus Eestis» räägib muuhulgas ka (meie blogis korduvalt kajastatud) Portugali dekriminaliseerimise kohta järgmist:

Kui haldussunnivahendid on suunatud õiguserikkumise tõkestamisele ja kahjulike tagajärgede ärahoidmisele, siis mittekaristuslikud meetmed nn karistusena võiks olla suunatud korduvate õigusrikkumiste ennetamisele. (veel …)

Advertisements

Narkokuriteod

Imre Kaas, 19.07.2011

Kui statistikaameti andmete järgi on narkokuritegudes süüdimõistetute arv kümne aastaga mitmekordistunud, siis kas see näitab narkopolitsei head tööd või hoopis ülekriminaliseeritust?

Põhja Prefektuuri austet narkopolitsei juht Kaido Kõplas maalis sel nädalal Delfis üsna koleda pildi sellest, mida võimud narkokurjategijatega teevad. Reaalne vangistus, vara konfiskeerimine – ühesõnaga – märk külge kogu eluks. (veel …)

Eesti Päevaleht, 14.02.2011

Juba 5. aprillil jõustub Eestis uuenduslik seadusemuudatus, mis lubab kohtunikel esimest korda määrata narkomaanidele vanglakaristuse asemel ravi. Seaduse muutmise aluseks on tõdemus, et narkomaanide kuriteod on enamasti ajendatud just sõltuvusest ja nende inimeste lihtsalt trellide taha saatmisega ei muutu midagi. Niipea kui vanglaväravad avanevad, hakkab sõltlane uut doosi otsima ja kui selleks pole just hõbekandikul hästi tasustatavat tööd pakutud, siis võib narkomaani käsi sirutuda kas varastama või röövima. (veel …)

Los Angeles Times kajastab uurimust, mille kohaselt kanep ei kujuta endast nn hüppelauda või lävepakku kangemate uimastite juurde (ingl gateway drug).

Üldlevinud arusaama kohaselt on kanep noorte inimeste jaoks üheks saatuslikuks sammuks teel kangemate uimastite poole. See aga paistab hiljuti avaldatud uurimuse põhjal olema pigem erand kui reegel, kirjutab Jeannine Stein ajalehes Los Angeles Times. (veel …)

Postimees, 14.09.2010

Varjukülgedele, mida toob kaasa Eestis eriti viimastel aastatel juurdunud printsiip kodanikke iga eksimuse eest karistada, juhtis Postimees tähelepanu enam kui aasta eest. Sellele järgnes võimukoridorides vaikus. Nüüd, kui sellele on tähelepanu juhtinud ka riigikohus, on justiitsministeerium kriitikat kuulda võtnud ja pannud kokku töörühma, kelle ülesandeks on ülekriminaliseerimist vähendada, kirjutab Risto Berendson. (veel …)

Postimees, 24.07.2009
Aljona Kurbatova

Kuni kooliprogramm ei sisalda uimastiennetust, on mõte kanep legaliseerida vastutustundetu.

Hiljuti avaldas Postimees artikli, milles arutleti Eesti ülekriminaliseerituse üle ning jõuti järeldusele, et Eesti võiks hakata liikuma narkootikumide tarvitamise legaliseerimise suunas («Sootak: asugem narkootikumide legaliseerimise teele»). See vähendaks Eestis ülekriminaliseeritust ja aitaks ühtlasi narkoprobleemiga tõhusamalt tegeleda. (veel …)

Postimees, 15.07.2009

Justiitsministeeriumi koostatud analüüsile vastanud 13 asjatundjast kümme leidsid, et kanepi ega ühegi teise meelemürgi tarvitamist ei tohiks kangematest leebemalt karistada. (veel …)