kanepitembi tõlkelugu [teemapilt]Meditsiiniuudiste portaali MedPage Today tegevtoimetaja asetäitja John Gever kirjutab neuroloogia- ja psühhiaatriateemalises rubriigis Striking a Nerve, kuidas ajakirjandus on kanepi juhupruukimise ja aju ehituse vahelisi seoseid käsitlenud uurimuse kajastamisel faktid ja spekulatsioonid põhjalikult segamini ajanud.

Korrelatsioon ei pruugi tähendada põhjuslikku seost ning üksainus läbivaatus ei ütle midagi tendentsi muutumise kohta ajas. Elementaarne, kas pole?

Arvestades seda, kuidas äsja teadusajakirjas Journal of Neuroscience ilmunud uurimus kajastamist on leidnud, paistab aga, et need põhimõtted on paljudele ajakirjandustöötajatele tundmatud.

Uurimuse raames skannisid Bostonis tegutseva Massachusettsi keskhaigla ja Chicago Loodeülikooli (Northwestern University) uurijad kahekümne noore „juhusliku“ (ingl casual) kanepipruukija ning sama suure, ealiselt ja sooliselt sarnase jaotusega kontroll-katsealuste rühma ajusid. Uurijad leidsid, et kanepikasutajate hallaine tihedus mammilaarkehas (ld nucleus accumbens) oli suurem kui kontrollgrupil ning nende parempoolne mandelkeha (ld amygdala) ja vasakpoolne mammilaarkeha olid teistsuguse kujuga.

Avastus on huvitav, ent ärgem unustagem, et tulemused peegeldasid kanepipruukijate ja kontrollrühma liikmete erinevuseid ühelainsal ajahetkel. Uurijad ei näidanud — ega saanudki näidata —, et erinevused tulenesid kanepisuitsetamisest ega isegi mitte seda, et kontrollrühmaga võrreldes ilmnenud „ebanormaalsused“ kujutasid endast mingisuguse varasema seisundiga võrreldes muutust.

Meediakajastusest seda välja lugeda ei saa. Heidame pilgu mõnedele USA lehtedes ilmunud pealkirjadele:

• Kanepiuudis: uurijad leidsid, et kanepi juhutarvitamine mõjutab noorukite ajusid (The Oregonian);

• Uurimus paljastas muutused noorte kanepipruukijate ajudes (Boston Globe);

• Kanepi juhupruukimine seondub muutustega ajus (USA Today);

• Ka juhuslik kanepipruukimine võib aju muuta, selgus uuringust (Washington Post);

• Uurijad leidsid kanepisuitsetajate ajudest muutuseid (Denver Post);

• Kanepi juhutarvitamine kahjustab noorte ajusid (TIME).

Kahetsusega tuleb tunnistada, et USA neuroloogialiit SfN, mis ajakirja Journal of Neuroscience üllitab, võib taolistes dramaatilistes ületõlgendamistes süüdi olla, kuna reklaamis uurimust pressiteates pealkirjaga „Muudatused ajus seonduvad noorukitel kanepi juhupruukimisega“.

Samuti on oluline silmas pidada, et antud uurimuse raames ei tuvastatud kanepipruukijatel kontrollrühmaga võrreldes mingisuguseid kõrvalekaldeid kognitiivses soorituses või käitumises — tegemist oli pelga magnetvõnketomograafilise (ingl MRI; magnetic resonance imaging) uuringuga.

See aga ei takistanud töö juhtival autoril, Loodeülikooli arstiteaduste doktoril Hans Breiteril avaldamast SfN-i pressiteates arvamust, et tema teadustöö „seab tugeva kahtluse alla arusaama, mille kohaselt pole kanepi juhupruukimisel halbu tagajärgi“.

Ei, seda see kindlasti ei tee — mitte ilma eel- ja järeltomogrammideta, mis näitaksid tarvitajate ajustruktuuri sellist muutumist, mis erineb muutustest mittepruukijate ajudes, ja mitte ilma andmeteta, mis kaardistaksid nende muutustega seonduvaid häireid aju töös.

Uurimisrühma tunnustuseks tuleb öelda, et uurimus piirdus suuresti kogutud andmete analüüsiga, järeldades, et pruukijate aju ehituses esines anomaaliaid. Ületõlgendamisesse laskuti vaid avaldusega, mille kohaselt kanepipruukimine mõjutas mammilaarkeha vasakut poolt järjekindlalt. Ei, seni on ikkagi tegemist korrelatsiooniga, põhjuslikku seost pole näidatud — nagu Breiter ja kolleegid uurimuses tagapool ka ise möönavad.

Samuti võib termini „juhutarvitaja“ kasutamine katsealuste kohta olla liialdus. Valimisse hõlmatud kasutajad pruukisid kanepit keskeltläbi 3,83 korral nädalas, suitsetades 11,2 kanepisigaretti nädalas, 1,8 korda ühe suitsetamispäeva kohta. Minu jaoks kõlab see pigem nagu napilt-napilt allapoole ohtra regulaarse tarvitaja profiili jääva pruukija graafik — ja ma tean, millest räägin, kuna elasin 1970. aastatel Ann Arboris.

Ma ei taha selle uurimuse tegelikku tähtsust kuidagi pisendada. Kontrollrühmast erineval ajuehitusel võivad tegelikult olla tagajärjed aju tööle ning need võivad vabalt tuleneda kanepipruukimisest. Kahtlemata annavad tulemused alust küsimuse edasiseks põhjalikumaks uurimiseks.

Aga kuni sellised uurimused läbi viiakse ja nende tulemused avaldatakse, tõmmake, palun, kanepihüsteeriat tagasi.

* * *

Vaata ka:

Advertisements