kanepitembi tõlkelugu [teemapilt]Kanepitembi blog avaldab maakeelse tõlke sõltuvusuurija Stanton Peele’i ja Berkeley kanepiaktivistide 2000. aastal koostatud näpunäidetest vastutustundlikuks kanepipruukimiseks. Ohutut jõuluaega ja vastutustundlikku aastavahetust kõigile!

Kanepi pruukimine isiklikuks otstarbeks on seadusega keelatud. Sellest hoolimata kasutatakse seda laialdaselt kõikjal maailmas; esimesed kirjalikud märkmed selle pruukimisest pärinevad rohkem kui 3000 aasta tagant. Enamasti kujutatakse kanepikogemust nauditavana ning erinevalt alkoholist ei seondu kanepipruukimine vägivaldse käitumisega. Mitmed ühiskonnad on minevikus kanepipruukimist sallinud ja normaalseks pidanud. Kanepi toimeainete valuvaigistavad ja muud meditsiinilised mõjud on laialt tuntud ning kanepi ravikasutus on seadustatud mitmel pool maailmas.

Samas ei saa unustada, et kanepit, nagu iga psühhoaktiivset ainet, on võimalik kasutada vääralt. Ülemäärane meelelahutuslik tarbimine võib süvendada probleeme nagu unisus, ülesöömine ja suutmatus oma aega mõistlikult planeerida. Kanepi teaduslikku uurimist ümbritseva poliitilise kliima tõttu on kliinilised uuringud andnud kanepikasutuse tegelike hüvede ja potentsiaalsete kõrvalnähtude kohta vägagi vasturääkivaid tulemusi. Mõned uurimused annavad mõista, et kanepi suitsetamine ohustab kurgu ja kopsude tervist. Mõned pruukijad eelistavad kanepi ületarbimist normaalsete elusündmuste kogemisele.

Inimesed, kes kanepit enda tarbeks pruugivad, peavad langetama vastutustundlikke otsuseid ja usaldama oma paremat äranägemist. Järgmised näpunäited aitavad leida viise kanepi pruukimiseks positiivsel moel.

  1. Täiskasvanud inimeste jaoks peaks kanepipruukimine olema üks osa tervislikust, tasakaalustatud ja vastutustundlikust eluviisist.
  2. Otsus kanepit pruukida peaks olema vabatahtlik, mitte johtuma kaaslaste survest.
  3. Kanepipruukijad peaksid olema teadlikud kanepi mõjudest iseendale ja teistele. Siinkohal peetakse mõjude all silmas nii seadusandlikke kui ka terviseriske ja võimalikke tagajärgi isiklikule elule.
  4. Ärge kunagi tarvitage kanepit ettekäändeks või sissejuhatuseks ühiskonnaohtlikule või vastutustundetule käitumisele.
  5. Kanepipruukijad peaksid vastutustundlikku tarvitamist juurutama ja kiitma, eriti algajate kasutajate seltskonnas.
  6. Kanepit pruugitagu eelkõige positiivse ühiskondliku suhtluse käigus, mitte valdavalt üksinda või negatiivsete tunnete vaigistamise eesmärgil.
  7. Kujundage enda jaoks oluliste isiklike, tervise ja situatsiooniga seonduvate ning kultuuriliste tegurite valguses kanepi mõistliku pruukimise piirid. Seejuures on oluline enda kanepipruukimist hinnata objektiivselt ning võtta kuulda ka kaaslaste konstruktiivset kriitikat.
  8. Vältige kanepi kasutamist olukordades, kus see seab ohtu teid endid või kaaskodanikke — autoroolis, töökohustuste täitmisel või avalikes kohtades. Ärge unustage, et kanepi tarvitamine on jätkuvalt seadusega keelatud ning selle eest karistatakse karmilt.
  9. Lastel pole sobilik kanepit pruukida. Alaealiste kanepitarvitamist ei tohiks heaks kiita, vaid tuleks taunida.
  10. Kanepipruukimine peaks tarvitaja tervist, heaolu, loomingulisust, töökohustuste täitmist, inimsuhteid ja ühiskondlikke kohustusi toetama, mitte ohustama.

* * *

Vaata ka:

Advertisements

Kanepitembi tõlkeluguIgas uimastipoliitika-teemalises debatis kerkib varem või hiljem üles küsimus, millele Kanepitembi blogi on suhteliselt vähe tähelepanu pööranud — miks peaks üldse arvama, et range uimastipoliitika jõustamine soovitud tulemusi ei anna või koguni probleeme võimendab? (veel …)

Kanepitembi tõlkeluguKehtiva keelustamis- ja karistamispõhise uimastipoliitika kriitikuile heidetakse sageli ette, et neil pole selle asemele pakkuda midagi mõistlikku ega töötavat. Kanepitemp vahendab juulis meditsiiniajakirjas BMJ avaldatud lühikokkuvõtet, milles visandatakse alternatiivse uimastipoliitika arengukava. Põhjalikumalt saab Steve Rollesi vastavasisuliste argumentide ja ettepanekutega tutvuda tema tasuta e-raamatu vahendusel. (veel …)