Käesoleval lehel avaldatud materjale tohib avaldada moonutamata kujul ja tingimusel, et viidatakse materjalide allikale.

Lehe haldajad jätavad endale õiguse kustutada siia postitatud sobimatuid kommentaare.

Oleme tänulikud kommentaaridesse lisatud parandus- ja täiendusettepanekute eest. Siiski jätame liigse infomüra vältimiseks omale õiguse kustutada ka sellised kommentaarid, kui nendes sisalduvad ettepanekud on ellu rakendatud (näiteks kirjavigadele tähelepanu juhtimine on väga teretulnud, kuid vastavate kommentaaride pikaajaline säilitamine ei ole otstarbekas).

Advertisements