Kanepitembi tõlkelugu

Allikas: NORML.com, 10. veebruar, 2015

Vähem kui aasta eest täitsid peavoolumeedia terviserubriike pealkirjad stiilis „Harvardi teadlased: ka harv kanepi suitsetamine kahjustab aju“. Hüsteeriliste kajastuste aluseks oli Bostonis tegutseva Harvardi ülikooli ja Chicagos tegutseva Loodeülikooli (ingl Northwestern University) uurijate avaldatud vastuokslik uurimus, mis väidetavalt leidis 20 kolledžiealise kanepitarvitaja ajude morfoloogias erinevusi võrreldes 20 mittetarvitaja ajudega. Uurimuse autorid kandsid need erinevused katsealuste kanepipruukimise arvele.

Kui rühm Colorado ülikooli ja Kentucky ülikooli teadlaseid üritas neid tulemusi suurema, 158 katsealusest koosneva valimi põhjal korrata, võttes seejuures eriti hoolikalt arvesse katsealuste alkoholitarbimist, juhtus midagi kummalist.

Neil ei õnnestunud tulemusi korrata.

Uurijad kirjutavad ajakirja The Journal of Neuroscience 28. jaanuari numbris ilmunud uurimuse kokkuvõttes:

„See retrospektiivne uurimus võrdles omavahel täiskasvanud igapäevaste kanepitarvitajate (n=29) ja mittetarvitajate (n=29) valimite ning noorukiealiste igapäevaste tarvitajate (n=50) ja mittetarvitajate (n=50) valimite ajude morfoloogiat. Ühe kriitilise tähtsusega muutuja (ingl confounding variable) — alkoholipruukimise määra — osas oli meie uurimuse rühmade kokkulangevus oluliselt suurem kui varem avaldatud uurimustes.

Tegime katsealustele kõrge eraldusteravusega magnetvõnke-tomogrammid ning uurisime vokslipõhise morfomeetria ja pindmise morfomeetria ning kujuanalüüside alusel erinevusi aju hallaines kanepikasutusega oletatavasti seonduvates struktuurides: mammilaarkehas, mandelkehas, hipokampuses ja väikeajus.

Igapäevaste tarvitajate ja mittetarvitajate vastavate ajupiirkondade vahel ei tuvastatud mingisugused statistiliselt märkimisväärseid erinevuseid. Statistiliste efektide suurused annavad mõista, et erinevuste leidmatuse põhjuseks pole mitte statistilise jõu puudumine, vaid pigem isegi tagasihoidliku mõju puudumine.“

Millest johtuvad taolised vasturääkivad tulemused? Uurijad oletasid, et eelmised tomograafiauuringud ei võtnud piisaval määral arvesse mõju, mida katsealustele oli avaldanud alkohol — aine, mida „erinevalt kanepist on vastuvaidlematult seostatud tervistkahjustavate mõjudega aju morfoloogiale ja tunnetusele nii täiskasvanutel kui ka noorukitel“. Teisisõnu arvavad uurijad, et varem kanepitarvitajate ajutomogrammides mittetarvitajatega võrreldes leitud erinevused ei tulenenud mitte katsealuste kanepitarvitamisest, vaid alkoholipruukimisest.

Uurijad märkisid:

„Kokkuvõttes näitavad tulemused, et kui alkoholipruukimise määra, sugu, vanust ja muid tegureid hoolikalt arvesse võtta, puudub kanepipruukimise ja standardsete ajukoore-aluste struktuuride mahu- või kujumõõtude vahel igasugune seos. Ei tundu tõenäoline, et kanepipruukimine aju morfoloogiale samaväärseid pikaajalisi tervistkahjustavaid mõjusid avaldab kui muude uimastite, näiteks alkoholi pruukimine. Ajakirjandus ei pruugi kajastada uuringuid, mis sensatsioonilisi efekte ei leia, kuid need uuringud on ometi äärmiselt olulised.“

Uurimuse „Igapäevane kanepipruukimine ei seondu aju morfomeetriliste mõõtudega ei noorukitel ega täiskasvanutel“ veebikokkuvõte leidub siin.

* * *

Vaata ka:

Advertisements