meditsiiniline kanep

Mõned päevad tagasi avaldasime katke ühest intervjuust, milles küsiti meditsiinilise kanepi legaliseerimise kohta. Sellest võis jääda mulje, et meditsiiniline kanep on Eestis illegaalne, kuid tegelikult see nii ei ole.

Meditsiiniline kanep legaliseeriti Eestis aastal 2005 sotsiaalministri määrusega “Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemise ning sellealase arvestuse ja aruandluse tingimused ja kord ning narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjad“. (veel …)

Advertisements

Justiitsministeeriumi iga-aastasel üliõpilastööde konkursil sai teiste hulgas preemia Timo Reinthal Tartu Ülikooli õigusteaduskonnast, kelle bakalaureusetöö «Dekriminaliseerimise vajalikkus ja võimalikkus Eestis» räägib muuhulgas ka (meie blogis korduvalt kajastatud) Portugali dekriminaliseerimise kohta järgmist:

Kui haldussunnivahendid on suunatud õiguserikkumise tõkestamisele ja kahjulike tagajärgede ärahoidmisele, siis mittekaristuslikud meetmed nn karistusena võiks olla suunatud korduvate õigusrikkumiste ennetamisele. (veel …)

Eesti Päevaleht, 14.02.2011

Juba 5. aprillil jõustub Eestis uuenduslik seadusemuudatus, mis lubab kohtunikel esimest korda määrata narkomaanidele vanglakaristuse asemel ravi. Seaduse muutmise aluseks on tõdemus, et narkomaanide kuriteod on enamasti ajendatud just sõltuvusest ja nende inimeste lihtsalt trellide taha saatmisega ei muutu midagi. Niipea kui vanglaväravad avanevad, hakkab sõltlane uut doosi otsima ja kui selleks pole just hõbekandikul hästi tasustatavat tööd pakutud, siis võib narkomaani käsi sirutuda kas varastama või röövima. (veel …)

Delfi, 04.12.2010

Andres Anvelt, SDE, kolumnist

Rõõmsa tänulikkusega lugesin justiitsministeeriumi asekantsleri proua Heili Sepa noomivat artiklit minu „eksitavatest eksimustest“ arvamusrubriigis.

Minu kirjutis „Eesti dekriminaliseeris narkootikumid“ oli tõeliselt eksitav, mistõttu on mul hea meel, et minu ainukese tõese väite suhtes – „ravisüsteem on õiguskaitse kõrval tagasihoidlikum“ on asutud jõuliselt astuma vastusamme, mistõttu loodan, et üsna pea saab ka selle minu ainukese tõese väite edukalt ümber lükata. Aga nüüd vabandused ja tähelepanekud. (veel …)

Delfi, 02.12.2010

Heili Sepp, justiitsministeeriumi asekantsler

29. novembril kirjutas Andres Anvelt arvamusartikli „Eesti dekriminaliseeris narkootikumid“. Selles loos on väga palju väiteid ja vihjeid, mis ei vasta tõele.

Juba pealkiri on oma ebamäärasuses eksitav. Narkootikume iseeneses, st nende füüsilist eksistentsi, ei saa kuidagi kriminaliseerida ega dekriminaliseerida. Näiteks narkootikumide müük on Eestis vägagi vaieldamatult kuritegu ning raskematel juhtudel karistatav lausa eluaegse vangistusega. Samasugust karistust lubab seadus teatud juhtudel ka narkootikumide omamise või valmistamise eest. Need kõik on liiga erinevad asjad, et need ühe lööva pealkirja alla ära mahutada. Nõnda on löövat pealkirja kasutada püüdes satutud klassikalisse lõksu: suur tükk ajab suu lõhki. Tegelikult räägib endine politseijuht põhiliselt tarvitamisest. (veel …)

Postimees, 14.09.2010

Varjukülgedele, mida toob kaasa Eestis eriti viimastel aastatel juurdunud printsiip kodanikke iga eksimuse eest karistada, juhtis Postimees tähelepanu enam kui aasta eest. Sellele järgnes võimukoridorides vaikus. Nüüd, kui sellele on tähelepanu juhtinud ka riigikohus, on justiitsministeerium kriitikat kuulda võtnud ja pannud kokku töörühma, kelle ülesandeks on ülekriminaliseerimist vähendada, kirjutab Risto Berendson. (veel …)

Eesti Ekspress, 25.06.2010 (paberversioonis 22.06.2010)

Mart Kalvet vaatas kanepi kasvatamise eest karistada saanud noormehe uimastipoliitika teemalist dokumentaalfilmi, kus esitatakse kogu Euroopa jaoks keerulisi küsimusi. (veel …)