Eesti Ekspress, 19.02.2013

ÜRO 1961. aasta uimasti­konventsiooni aluseks olnud ideoloogia vaagub hinge, globaalne narko­sõja­masin poetab polte ning avalik arvamus liigub aina kiiremini paradigmamurrangu poole, kirjutab Mart Kalvet.

Protester wearing a mask shaped like a marijuana leaf as takes part in a pro-marijuana legalization march in Mexico City

Keelupoliitikast tüdinenud: Kanepi legaliseerimise pooldaja Mexico Citys 2010. aastal.
Reuters / Scanpix

Möödunud nädalal USA kongressis esitletud kanepi föderaalse legaliseerimise ja turu reguleerimise meetmed peegeldavad raiskavast ja ebainimlikust keelupoliitikast tüdinud kodanikkonna meelsust – toetavad ju rohkem kui pooled ameeriklastest kanepi meelelahutusliku, kolmveerand meditsiinilise pruukimise seadustamist. (veel …)

Advertisements

Universitas Tartuensis, 04.10.2012

Oma doktoritööga uimastipoliitika korraldamiseks soovitusi jagav Sigrid Vorobjov ütleb, et sekkumisprogrammide ja uimastiennetuse puhul on olulisem tõenduspõhisus ning meetmete rakendamine piisavas mahus ja ulatuses. Sõltuvushäire on krooniline haigus ning narkosõltlastele osutatavate teenuste puhul on tähtis nende kvaliteet ja järjepidevus. (veel …)

ERR, 01.12.2011

Eesti koolides läbiviidud uimasti- ja seksuaalhariduse hetkeseisu ja barjääre kaardistav uuring näitas, et riigi poolt on loodud koolisüsteemis eeldused nende valdkondade käsitlemiseks – uus riiklik õppekava sisaldab kohustuslike teemadena senisest enam võimalusi õpilaste turvalise käitumise toetamiseks. (veel …)