meditsiiniline kanep

Mõned päevad tagasi avaldasime katke ühest intervjuust, milles küsiti meditsiinilise kanepi legaliseerimise kohta. Sellest võis jääda mulje, et meditsiiniline kanep on Eestis illegaalne, kuid tegelikult see nii ei ole.

Meditsiiniline kanep legaliseeriti Eestis aastal 2005 sotsiaalministri määrusega “Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemise ning sellealase arvestuse ja aruandluse tingimused ja kord ning narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjad“.

Aastal 2009 valmis Justiitsministeeriumis uuring “Narkootiliste ainete liigi alusel karistuste diferentseerimise otstarbekusest“, milles võetakse meditsiinilise kanepi legaalne staatus kokku järnevalt:

Eestis kanepiprodukte sisaldavaid ravimeid ei turustata. Kanepi meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks on nõutav arsti põhjendatud taotlus ning Sotsiaalministeeriumi vastava erialakomisjoni liikme kooskõlastus, kuna tegu on narkootiliste ja psühhotroopsete ainete I nimekirja kuuluva ainega.  Ravimina saaks arsti meditsiiniliselt põhjendatud taotluse alusel (taotlus müügiloata ravimi kasutamiseks) kasutada vaid mõnes teises riigis ravimina registreeritud dronabinooli sisaldavat preparaati (Marinol). Eestis ükski dronabinooli sisaldav ravim müügiluba ei oma. Dronabinool kuulub III nimekirja ning Ravimiameti andmetel ei ole selle sissevedu toimunud.

Lühidalt öeldes on meditsiiniline kanep on Eestis küll legaalne, kuid selle võimalik legaalne kasutamine on tehtud väga keeruliseks. Sama uuring ütleb:

Eestis kanepiprodukte sisaldavaid ravimeid ei turustata. Kanepi meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks on nõutav arsti põhjendatud taotlus ning Sotsiaalministeeriumi vastava erialakomisjoni liikme kooskõlastus, kuna tegu on narkootiliste ja psühhotroopsete ainete I nimekirja kuuluva ainega. Ravimina saaks arsti meditsiiniliselt põhjendatud taotluse alusel (taotlus müügiloata ravimikasutamiseks) kasutada vaid mõnes teises riigis ravimina registreeritud dronabinooli sisaldavat preparaati (Marinol). Eestis ükski dronabinooli sisaldav ravim müügiluba ei oma. Dronabinool kuulub III nimekirja ning Ravimiameti andmetel ei ole selle sissevedu toimunud.

Kuna Eestil puudub hetkel tetrahüdrokannabinooli (kanepi toimeaine) hinnanguline vajadus, siis juhul kui mõni arst soovib seda kasutada, tellib Ravimiamet põhjendatud taotluse alusel Rahvusvaheliselt Uimastikontrolli Nõukogult (INCB) selle hinnangulise vajaduse.

On raske ette kujutada, kuidas on võimalik praegu kanepit meditsiinilistel eesmärkidel tarvitavatel inimestel oma ravimi kasutamiseks luba saada. Pigem võiks siiski öelda, et meditsiiniline kanep on Eestis keelatud. Juriidilises mõttes pole see väide küll korrektne, kuid kanepi või kanepipõhiste ravimite kasutamine on seaduses sätestatud JOKK-skeemiga tehtud praktiliselt võimatuks.

Inimesed kellel kanep on jäänud viimaseks võimaluseks näiteks vähi või hulgisleroosiga võitlemisel, jäävad seda hankima pigem illegaalselt, kuna nii on oluliselt lihtsam. Eestis on umbes 1500 hulgiskleroosi põdejat ja igal aastal avastatakse üle 6000 esmase vähijuhtumi. Neid haigusi on võimalik välja ravida vaid varajases staadiumis, edasi on võimalik vaid tõve kulgu pidurdada ja patsiendi vaevusi leevendada.

* * *

Vaata ka: