meditsiiniline kanep

Ajakirjas Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry avaldatud kolmanda etapi (ingl phase III) meditsiiniuuringu tulemused näitavad, et kanep leevendab polüskleroosi e hulgiskleroosiga (ld sclerosis multiplex) seonduvat valulikku lihasjäikust, vahendab Medical Xpress.

Kuni 90 protsenti hulgisklerootikutest kannatab haiguse mõnes faasis valusat lihasjäikust. Hulgiskleroos pärsib patsientide liikuvust, häirib igapäevaste toimingute sooritamist ning rikub une kvaliteeti. Enamiku nüüdisaegsete medikamentidega ei õnnestu hulgiskleroosi sümptomeid täiel määral leevendada ning need võivad tervisele ka kahju teha, mistõttu paljud patsiendid on proovinud alternatiivseid raviviise, sealhulgas kanepit.

22 hulgiskleroosile spetsialiseerunud Ühendkuningriigi raviasutuse 12 nädalat väldanud katse käigus anti täiskasvanud klientidele juhuvaliku alusel iga päev kas 2:1-suhtes tetrahüdrokannabinooli- ja kannabidioolisisaldusega kapsleid (Cannador) või medikamentoosse toimeta platseebotablette.

Ravirežiim nägi ette kahe nädala vältel annuste järkjärgulist suurendamist alates 2,5 milligrammist kuni maksimaalse 25 milligrammini, millele järgnesid kuuri ülejäänud kümne nädala jooksul seisundi säilitamiseks vajalikud annused (ingl maintenance dose). Uurimuse eesmärgiks oli selgitada 11-pallise hindamisastmiku toel välja, kas kanepiekstrakt leevendab või ravib valu ning lihaskrampide ja unehäiretega seonduvat sklerootilist lihasjäikust.

Kaks nädalat pärast kuuri algust manustas 87 protsenti platseeborühma liikmetest maksimaalset päevadoosi, samas kui kanepiekstrakti saavas rühmas võtsid täisannust vähem kui pooled (47%) katsealustest.

Pärast 12 nädalat väldanud ravi manustas päevas maksimumannuse ravimit vaid üks neljast kanepiekstrakti saanud rühma liikmetest. Platseeborühmas küündis täisannuse manustajate osakaal kahe kolmandikuni (69,5 protsendini).

Uuringuperioodi lõpul oli kanepiekstrakti saanud patsientide lihasjäikuse leevenemise määr kaks korda kõrgem platseebot saanute omast. Kanepit manustanutest taandus lihasjäikus veidi vähem kui 30 protsendil, platseebot saanutest veidi vähem kui 16 protsendil.

Samaväärne lahknemine ilmnes selgelt ka nelja ja kaheksa nädala möödumisel. Tulemused annavad mõista, et kanepiekstrakti positiivsed mõjud laienesid ravikuuri kõigis etappides ka valule, lihaskrampidele ja unekvaliteedile.

Kõige märkimisväärsemad erinevused ilmnesid patsientide juures, kellele polnud juba määratud ravi antispasmoodiliste (krambivastaste) ravimitega — võrreldes platseeborühma 16 protsendiga leevenesid sümptomid tervelt 40 protsendil sellistest kanepiekstrakti saanud rühma liikmetest.

Kanepiekstrakti-kapslite manustajatel ilmnes rohkem kõrvalnähte ja need olid ägedaimad ravikuuri kahel esimesel nädalal. Kõige sagedamini kurdeti närvisüsteemi häirete ja soolkonna tervisega seonduvate probleemide üle, mis aga polnud ühelgi juhul tõsised.

Autorid järeldasid katsete tulemuste põhjal, et kanepiekstrakt võiks olla hulgiskleroosiga reeglina seonduvatele lihaseprobleemidele tõhusaks ravimiks ning võib lisaks märkimisväärselt leevendada tugevat valu.

* * *

Vaata ka:

Advertisements