kanep

Delfi, 01.12.2013

Tervise Arengu instituudi vanemspetsialist Margit Kuus rääkis Delfile, et kanepi populaarsus noorte seas on tingitud sellest, et narkootikumi ohtlikkust ei tajuta. Teadvustamine olevat kanepi tarbimisega võitlemiseks vaid üks võimalus, kuid tegelikult tuleks probleemile läheneda tunduvalt laiemalt.

Hiljuti jäid kanepi tarvitamisega vahele neli Tallinna Inglise kolledži üheksanda klassi õpilast. Tervise Arengu instituudi üle-eelmise aasta uuringust lähtub, et 24% 15-16-aastastest noortest on kanepit proovinud. Näib, et just kanep on koolinoorte puhul alkoholi kõrval üks levinuim meelemürk.

Kuusi sõnul paneb kanepit proovima asjaolu, et noored ei taju, nagu oleks tegu millegi riskantsega. “Seda toetab ka kuvand ja suhtumine kanepisse, mis näitavad seda toreda ja lõbusa tegevusena,” ütles ta.

Ka ennetustöö ei ole Kuusi hinnangul olnud piisav. “Pikka aega on loodetud, et kui nooruk saab mitmekülgse info kanepi kahjulikkuse kohta, siis teeb ta informeeritud otsuse. Kuid riskisituatsioonis ei ole noor võimeline kaalutletud otsust tegema,” toonitas ta ja lisas, et teadlikkuse tõstmine on üks abivahend, aga mitte peamine meede.

Igas koolis on probleemid

Nii ei tööta lihtsad vahendid nagu karistuste karmistamine, info jagamine ja hirmutamine. “On vaja süsteemset lähenemist. Uimastiennetus ei lähtu narkootikumist endast, vaid soodsa ja turvalise kasvukeskkonna loomisest, tervetest peresuhetest ning noorukile sotsiaalsete oskuste õpetamisest,” rõhutas ta.

Koolikeskkonnal on siinkohal erakordselt suur roll. Kuusi sõnul tuleks koolides panustada sellele, et õpilaste seas valitseks ühtekuuluvustunne, et neil oleks sarnased väärtushinnangud, et koolis valitseks õiglus ja võrdsus. “Oluline on ka õpilaste tunnustamine – nii olemasoleva positiivse kui saavutatud positiivse märkamine,” tõdes ta.

“Uimastite tarvitamine on sageli muude varjatud probleemide tagajärg. Mõnikord väidavad koolid, et nende koolis probleeme pole või väldivad nendest rääkimist – tegelikult esinevad igas koolis uimastitega seotud probleemid. Probleeme varjates, eitades või õpilast “märgistades” süvenevad tema mured veelgi,” seletas ta.

Ta lisas, et koolid peaksid kehtestama konkreetsed reeglid seoses uimastitega ja lahendama juhtumeid põhjalikult, mitte piirduma vaid karistamisega.

Ohtlik eriti alaealistele

Kanep on eriti ohtlik neile, kes on veel kasvueas ja kelle aju teeb läbi olulisi arenguid vähemalt 21. eluaastani. Kanepis sisaldub ohtlik psühhotroopne aine 9-THC. “See mõjutab väga erinevaid ajupiirkondi, mis reguleerivad aju arengut, isiku motivatsiooni, liikumise koordinatsiooni, valutundlikkust, mälu ja kognitiivseid võimeid, söögiisu ja immuunsust,” kirjeldas ta. “Oluline aspekt on ka see, et 9-THC tase kanepis on tänapäeval tunduvalt kõrgem kui see oli paarkümmend aastat tagasi,” jätkas Kuus.

Aeg-ajalt saab internetist lugeda uuringuid ja arvamusi, mis püüavad tõestada, et kanep on samal pulgal alkoholiga või alkohol ja tavaline tubakas on suisa ohtlikumad kui kanep. “Need uuringud lähtuvad sellest, kui paljud inimesed neid aineid tarvitavad. Alkohol ja tubakas on enim kasutatavad psühhoaktiivsed ained, seega on ka nende põhjustatud kahju suurem,” kommenteeris Kuus.

Seega – kui sama palju inimesi, kes tarvitavad alkoholi ja/või tubakat, tarvitaksid ainult kanepit, siis oleks ka kanepi ohtlikkuse tase kõrgem. “Uuringute tulemuste kontekstiväline tõlgendamine tõstatabki aeg-ajalt küsimuse, et miks riik ei legaliseeri kanepit, see on ju vähem kahjulik,” nentis Kuus. “Sellele võib vastu küsida, et kas me tahame lisaks kahele kahjulikule ainele legaliseerida ka kolmanda?” arutles ta.

Huvi ei rauge

Näiteks Inglismaal viidi kanep B klassi narkootiliste ainete alt C klassi ehk vähem ohtliku alla, lootes, et see vähendab noorte huvi kanepi vastu. “Mõne aasta pärast tõsteti kanep tagasi B klassi ainete hulka, kuna huvi ei vähenenud üldse,” tõdes Kuus.

Eelmisel nädalal Stockholmis toimunud kanepi ja tervise teemalisel rahvusvahelisel konverentsil ilmusid kõige uuemad andmed kanepi tarvitamise kohta: 9% noortest, kes proovivad, jäävad ka sõltuvusse. Samuti leiti, et nendel, kes tarvitavad kanepit enne 17. eluaastat, on suurem oht jääda hiljem mõnest muust narkootilisest ainest sõltuvusse. “See ei tähenda automaatselt, et kanep on nii-öelda hüppelaud teiste uimastite tarvitamisele, kuid see näitab selgelt, et kanepiga võivad kaasneda probleemid hilisemas elus,” märkis ta.