meditsiiniline kanep

Iisraelis Tel Avivi ülikoolis läbi viidud vaatlusuuringu kohaselt võib kanep avaldada positiivset mõju Crohni tõve ehk kroonilise soolepõletiku käes vaevlevatele patsientidele, vahendab rahvusvahelise kannabinoidipõhiste ravimite ühenduse IACM uudiskiri.

Haigusnähtude ägedust, ravimite kasutamise määrasid, opereerimisvajadust ning haiglas veedetud aega enne ja pärast kanepi pruukimist seiranud uurimusse oli hõlmatud 30 patsienti. Haiguse ägedust hinnati Harvey-Bradshaw’ skaalal. Kanepikasutus loeti soovitavaks 21 patsiendile, kelle haigus tavapärasele ravile ei allunud, ja veel kuuele, keda vaevas ravile allumatu krooniline valu. Ülejäänud neli patsienti proovisid kanepit meelelahutuslikel eesmärkidel ning jätkasid tarvitamist, kui täheldasid tervisliku seisundi paranemist.

Pärast kanepiga ravimise alustamist paranes 30 patsiendist 21 seisund märkimisväärselt, nende vastav Harvey-Bradshaw’ skaala näitaja langes 14-lt 7-le pügalale. Märkimisväärselt kahanes vajadus muude ravimite järele. Enne kanepi tarvitamist pruukisid 26 patsienti kortikosteroide, kuid vaid 4 neist jätkas seda pärast kanepiravi algust. 15-l patsiendil oli keskmiselt 9 aasta jooksul enne kanepikasutuse algust olnud 19 operatsiooni, kuid ainult 2 neist vajasid keskmiselt 3 aastat väldanud kanepipruukimisperioodi vältel kirurgide abi.

Kokkuvõttes sedastasid autorid: „See on esimene aruanne kanepikasutusest Crohni tõve raviks inimestel. Tulemused näitavad, et kanepil võib olla positiivseid mõjusid haiguslikele nähtudele, millele viitavad nii haiguse ägeduse taandumine kui vähenenud vajadus muude ravimite ja kirurgiliste operatsioonide järele.“

* * *

Vaata ka:

Advertisements