Kanepitembi tõlkelugu

Kanepi keelustamise jätkamiseks puuduvad mõistlikud põhjendused, ilmneb Hollandi justiitsministeeriumi tellitud, sõltumatu mittetulundusliku uurimisinstituudi RAND Europe koostatud aruandest, mis ilmus mullu detsembris.

Kanepipoliitikate tõhusust analüüsiva raporti kokkuvõte sedastab: “On ilmne, et aruanne ei paku märkimisväärseid õigustusi kanepi keelustamise jätkamiseks.”

Samuti ei leidnud aruande koostajad tõendeid, mis näidanuks, et kanepi keelustamine on kunagi kanepi tarbimismäärasid kahandanud.

“Kahtlemata võtab aruanne arvesse esilekerkivat rahvusvahelist konsensust, mille kohaselt kanepil on selliseid olulisi raviomadusi, mida juba praegu tunnustatakse ja ärilistel eesmärkidel rakendatakse,” leidsid uurijad.

Tänavu jaanuari lõpus teatasid 23 Hollandi linnapead, et on koostanud põhjaliku kava kanepitootmise riiklikuks reguleerimiseks riigis.

Munitsipaalpoliitikud, kelle osutusel on praegune lähenemine kobakäplik, avaldavad üha kasvavat survet justiitsministeeriumile, nõudes õigust litsentseerida legaalseid kanepitarnijaid. Mõned kohalikud volikogud on isegi vaaginud võimalust ise kanepiviljelusega tegelema hakata.

Avaldusele allakirjutanud leiavad, et kehtiv kanepituru regulatsioonisüsteem on rakendamatu, ohtlik ja kurnab kriminaalõiguslikke institutsioone. Hinnanguliselt veerand kõigist Hollandi linnades puhkenud tulekahjudest on seotud kanepiga.

Ligikaudu 77 protsenti kõigist kohtulikest süüdistustest Hollandis on seotud uimastikuritegudega. Selline olukord pärsib prokuratuuri suutlikkust muid rikkumisi menetleda. Pealeselle varastavad kuritegelikud jõugud illegaalsete kanepikasvanduste jaoks aastas energiavõrkudest hinnanguliselt 180 miljoni euro eest elektrit.

Limburgi provintsi Heerleni linna meer Paul Depla rääkis päevakajalises telesaates Brandpunt: “See, et ametivõimud annavad kriminaalsetele võrgustikele täieliku tegutsemisvabaduse, ohustades samal ajal kodanikke, on skandaalne. Sellele tuleb tõesti lõpp teha.”

Uut regulatsioonikava toetavad teiste hulgas Hollandi suuremate linnade, nt Amsterdami, Rotterdami, Utrechti ja Eindhoveni linnapead.

Holland on ainus riik Euroopas, kus kanepi väikeste koguste omamist ja tarvitamist ning müüki kanepikohvikutes e nn coffeshop’ides piirkonniti sallitakse. Siiski on Hollandi kanepiturg suuresti reguleerimata, kuna seadused ei võimalda kohvikutes müüdavat kanepit tegelikult ei kohapeal kasvatada ega ka riiki sisse tuua.

2012. aastal loobus Hollandi valitsus kavast kehtestada üleriigiline “kanepipasside” süsteem, mis oleks keelanud kanepi müügi turistidele ja ilma spetsiaalse dokumendita kodanikele, kuna katsed seda piirilinnades juurutada tõid kaasa nii kanepi kui ka muude uimastite tänavamüügi ja sellega kaasnevate heakorraprobleemide hüppelise kasvu.

“Kanepipass kaob, aga kanepikohvikutesse tohivad tulevikus siseneda ainult kohalikud elanikud isikut tõendava dokumendi või elamisloa ning kohaliku omavalitsuse väljastatud tõendi alusel,” sedastas 2012. aasta oktoobris sõlmitud koalitsioonilepe.

Küll aga nenditakse samas leppes, et nõude praktilise rakendamise üksikasjad töötatakse välja arutelus asjaomaste omavalitsustega ning et vajadusel jõustatakse seda järkjärguliselt, mis tähendab, et konkreetsed lahendused võivad piirkonniti erineda.

Seni pole enamikus Hollandi kanepikohvikutest hakatud täiskasvanud klientide elamislubasid kontrollima, küll aga on tõsiselt kerkinud päevakorrale vajadus kanepituru riikliku kontrolli ja reguleerimise, teisisõnu legaliseerimise järele.

Hollandi kanepikohvikute pidajad ja uuendusmeelsed poliitikud leiavad, et seadused, mida pole võimalik jõustada, tuleks kaotada ja kanepiturg senisest veelgi selgemalt ohtlike uimastite mustast turust eraldada. Kanepikohvikutele tuleks nende hinnangul anda voli müüdavat kaupa ise kasvatada või sertifitseeritud tarnijatelt osta ning kanepiäri tuleks võtta ministeeriumide range järelevalve alla.

* * *

Vaata ka: