Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus

ERR, 28.05.2013

EL-i narkoseire keskuse (EMCDDA) täna avaldatud raport tõdeb, et tuntud narkootikumide tarbimine on Euroopas pigem langustrendis, samas on ergutite turg üha keerukam ja uute narkootikumide lakkamatu pakkumine üha mitmekesisem.

Aruandes kirjeldab keskus positiivseid arenguid seoses enim tarbitavate narkootikumidega, näiteks on mõnes riigis vähenenud uute heroiinikasutajate ja süstivate narkomaanide arv ning kanepi ja kokaiini kasutamine.

Teisalt on tekkinud probleemid sünteetiliste ergutite ja uute psühhoaktiivsete ainetega, mida pakutakse nii ebaseaduslikel kui ka niinimetatud “seaduslike narkootikumide” turgudel.

Samuti rõhutatakse aruandes, et narkootikumide turg on senisest muutlikum ja dünaamilisem ning vähem keskendunud taimepõhistele ainetele, mida transporditakse kaugelt Euroopa tarbijate turule.

“Ainuüksi see, et möödunud aastal avastati üle 70 uue narkootikumi, tõendab, et narkopoliitikat tuleb kohandada muutuvate narkoturgudega,” kommenteeris raportit Euroopa Komisjoni siseasjade volinik Cecilia Malmström.

Konfiskeeritakse enim kanepit

Jätkuvalt kasutatakse Euroopas enim kanepit. Hinnanguliselt 77 miljonit Euroopa täiskasvanut (vanuses 15–64 aastat) on elu jooksul kanepit proovinud, neist ligikaudu 20 miljonit möödunud aastal.

Olenemata riikide erinevusest viitavad hiljutise ülevaate andmed stabiilsele või vähenevale kasutamisele. Sellele vaatamata märgib tänane aruanne, et kanepi kasutamine on võrreldes varasemaga sage ning aine jaoks on olemas “suur ja suhteliselt tugev turg”, mis pakub üha mitmekesisemaid kanepitooteid.

Viimase 10 aasta jooksul on Euroopas üha sagedamini konfiskeeritud nii kanepitaime kui ka kanepivaiku ja praegu moodustab see enamiku kanepi kõigist konfiskeerimistest. 2011. aastal moodustas kanepitaim 41% ja kanepivaik 36% kõigist narkootikumide konfiskeerimistest.

EMCDDA teatel tuleb kanepitarbimise suundumusi vaadelda koos mitmesuguste kasutusmustritega ja rahvatervise probleemid on kõige suuremad hinnanguliselt 3 miljonil eurooplasel (vanuses 15–64 aastat), kes kasutavad seda iga päev või peaaegu iga päev (ligikaudu 1% Euroopa täiskasvanutest).

Heroiini ja kokaiini kasutamine väheneb

Kogu Euroopas vähenes esimest korda heroiiniprobleemide tõttu narkoravile pöördunute arv 2007. aasta maksimumilt 59 000 2011. aastal 41 000-ni. Vähenemist esines kõige sagedamini Lääne-Euroopa riikides.

Konfiskeerimiste uusimad arvud näitavad, et Euroopa Liidus ja Norras olid 2011. aastal konfiskeeritud heroiinikogused (6,1 tonni) viimase 10 aasta jooksul väikseimad ning võrdus umbes poolega 2001. aastal konfiskeeritud kogustest (12 tonni).

Ka kokaiini kasutamine ja konfiskeerimised on vähenenud, kuid transpordimarsruudid mitmekesistunud.

Viimase kümne aasta jooksul on kokaiin olnud Euroopas enimkasutatav ebaseaduslik erguti, kuid enamik kasutajaid elavad üksikutes Lääne-Euroopa riikides.

Ligikaudu 14,5 miljonit Euroopa elanikku (vanuses 15–64 aastat) on elu jooksul kokaiini proovinud, neist ligikaudu 3,5 miljonit möödunud aastal. Ent tänane aruanne näitab, et üldiselt on nii kokaiini kasutamine kui ka kättesaadavus vähenemas.

Pakkumise poole pealt teatatakse konfiskeeritud kokaiinikoguste olulisest vähenemisest. 2011. aastal konfiskeeriti 62 tonni kokaiini ehk ligikaudu 50% vähem kui 2006. aastal konfiskeeritud rekordiline 120 tonni.

Kokaiini konfiskeerimiste arv on samuti vähenenud 2008. aasta maksimumilt 100 000 2011. aasta 86 000-ni. Konfiskeeritud koguse vähenemine on olnud eriti märgatav Ibeeria poolsaarel, kus Hispaanias ja Portugalis konfiskeeritud kokaiinikogus vähenes 84 tonnilt (2006) 20 tonnini (2011).

Kokaiini kasutamise levimist võivad mõjutada uusimad andmed kokaiini Euroopasse transportimise marsruutide mitmekesistumisest, sealhulgas suured konfiskeerimised Bulgaaria, Kreeka, Rumeenia ja Balti riikide sadamates.

Sünteetilisi erguteid rohkem

Tänases aruandes öeldakse, et sünteetiliste stimuleerivate narkootikumide kasutamise üldiste suundumuste mõistmist raskendab asjaolu, et need asenduvad sageli, sest tarbijad teevad valikuid kättesaadavuse, hinna ja tajutava kvaliteedi alusel.

Amfetamiinid ja ecstasy on kõige sagedamini kasutatavad sünteetilised ergutid Euroopas, mis võistlevad teatud määral kokaiiniga.

Hinnanguliselt on ligikaudu 12,7 miljonit Euroopa elanikku (vanuses 15–64 aastat) elu jooksul kasutanud amfetamiine, neist ligikaudu 2 miljonit möödunud aastal.

Mõlemast narkootikumist on amfetamiin Euroopas tavalisem, kuid praegu on andmeid, et metamfetamiini kättesaadavus ja kasutamine suureneb.

Metamfetamiini kasutamine, mis on üldiselt Euroopas väike ja piirdub peamiselt Tšehhi Vabariigi ning Slovakkiaga, näib laienevat. Probleemkasutamist on märgatud Saksamaal, Kreekas, Küprosel ja Türgis.

Arenev turg on uued narkootikumid

2012. aastal teatati Euroopa Liidu varajase hoiatamise süsteemi kaudu ametlikult 73 uuest psühhoaktiivsest ainest.

Neist ainetest 30 olid sünteetilised kannabinoidid, mis matkivad kanepi toimeid. Aruande teatel on neist ainetest, mille toime võib olla väga tugev, praeguseks teatatud praktiliselt kõigis Euroopa riikides.

Muudest 2012. aastal avastatud ühenditest olid 19 ainet vähemtuntud või kuulusid vähetuntud kemikaalirühmadesse. Samuti avastati 14 uut asendatud fenetüülamiini, mis on suurim teatatud arv alates 2005. aastast.

Aruandes esitatud andmed pärinevad 2011. aastast või viimasest aastast, millest andmed on olemas.

* * *

Vaata ka:

Advertisements