Sisemineministeerium, 01.04.2013

Täna Siseministeeriumis kogunenud uimastiennetuse valitsuskomisjonis arutati värskelt valminud uimastite leviku ja tõkestamise analüüsi. Komisjon leidis, et senine uimastipoliitika ei ole olnud piisavalt teaduspõhine ja selle parandamiseks tuleb astuda vastavaid samme.

“Tuleb tunnistada Eesti senist mahajäämust teaduspõhise uimastipoliitika vallas ja teha ära see, mis aastate jooksul tegemata on jäänud,” tõdes siseminister Ken-Marti Vaher. “Riik on karistuspoliitika muutmisel võtnud suuna ülekriminaliseerimise vähendamisele, uimastite leviku kontrollimisel pole seda aga seni jõutud teha. Tuleb teha vahet sõltlaste ja diilerite vahel ja selge on, et uimastisõltuvust pole võimalik karistamisega ravida.” Vaher tõi positiivse näitena esile Portugali ja Tšehhi vabariiki, kus karistuspoliitika lõdvendamine on andnud kiireid ja käegakatsutavaid tulemusi.

Komisjonis oli kõne all ka kanepi omaks tarbeks kasvatamise lubamine, kuid see ei leidnud täna piisavalt toetust. “Paraku ei ole veel päris selge, milliseid ohte kanepikasvatuse legaliseerimine endaga kaasa võib tuua. Praegu on veel vara seda küsimust põhjalikult arutada, kuvõrd sügiseks valmib ministeeriumis ülevaade Šveitsi ja Tšehhi legaliseerimise kogemustest. Komisjon on selles küsimuses siiski mõõdukat optimistlik, kuna valdavalt on nende eksperimentide tulemused olnud ikkagi positiivsed ja Eesti peab ülejäänud Euroopaga ühte jalga astuma,” selgitas siseminister.

Vabariigi Valitsus moodustas eelmise aasta 5. aprillil heaks uimastiennetuse valitsuskomisjoni, et riiklikul tasandil pöörata suuremat tähelepanu narkomaania probleemile. Siseminister peab iga aasta 1. aprilliks andma Vabariigi Valitsusele ülevaate komisjoni tööst.