Kanepitembi tõlkelugu

Hollandi vastne valitsuskabinet ei taha kanepikohvikutesse lubada kedagi peale kohalike elanike, kuid loobub siiski klientide kohustusliku registreerimise ja liikmekaartide süsteemi kehtestamise kavast, vahendab DutchNews.nl.

„Kanepipass kaob, aga kanepikohvikutesse tohivad tulevikus siseneda ainult kohalikud elanikud isikut tõendava dokumendi või elamisloa ning kohaliku omavalitsuse väljastatud tõendi alusel,“ seisab esmaspäeval avaldatud koalitsioonileppes.

Küll aga nenditakse koalitsioonileppes ka, et nõude praktilise rakendamise üksikasjad töötatakse välja arutelus asjaomaste omavalitsustega ning et vajadusel jõustatakse seda järkjärguliselt, mis tähendab, et konkreetsed lahendused võivad piirkonniti erineda.

Hollandi suurlinnade Amsterdami, Haagi, Rotterdami ja Utrechti linnapead on kanepipassi-süsteemi tauninud ning väitnud, et see soodustab uimastite müüki tänavatel.

Koalitsioonilepe paistab sillutavat teed suurlinnade kanepipoliitilisele enesemääramisõigusele, kuid seni pole valitsus seda küsimust ametlikult kommenteerinud.

Kanepipassid (hol wietpas) hakkasid riigi lõunapiirkonnas kehtima tänavu mais ja järgmise aasta jaanuaris oleks pidanud vastav süsteem laienema kogu riigile.

Koalitsioonilepe rõhutab veel, et valitsus kavatseb jätkata aktiivset võitlust tänavadiileritega ning kehtestada nn pehmete uimastite toimeainesisaldusele ülempiiri.

Valitsuse mulluses vastavasisulises aruandes väideti, et üle 15%-se THC sisaldusega kanep (THC on üks kanepi psühhoaktiivsetest toimeainetest) on nii ohtlik, et tuleks kategoriseerida samasse klassi heroiini ja kokaiiniga.

Asjatundjate hinnangul on Hollandis kasvatatud kanepi THC-sisaldus 15–18%. Umbes 75% riigi kanepikohvikutes e coffeeshop’ides müüdavast kanepist on kasvatatud Hollandis.

* * *

Vaata ka: