Siseministeerium, 05.10.2012

Ameerika Ühendriikides visiidil viibiv siseminister Ken-Marti Vaher kohtus president Obama administratsiooni uimastipoliitika koordinaatori ja rahvusliku uimastikontrollipoliitika ameti (Office of National Drug Control Policy, ONDCP) juhi Richard Gil Kerlikowske`ga.

Kohtumisel arutati koostöövõimalusi narkomaania ennetamise ja narkovastase võitluse valdkondades. Samuti tutvustati USA kogemusi lapsevanematele, õpetajatele ja noortele suunatud programmide ellu viimises, mille eesmärgiks on vähendada uimastitarbimist ning arendada ennetustegevust kogukondlikul tasandil.

„Ka Eestis tuleb ennetustöö, sõltuvusravi- ja rehabilitatsioon koondada terviklikuks süsteemiks kaasates kõik pühendunud osapooled – ametkonnad, vabakonna, omavalitsused ja erasektori,“ tõdes Vaher.

ONDCP allub otse Valgele Majale. President Obama poolt 2009. aastal selle juhiks nimetatud Richard Gil Kerlikowske koordineerib föderaalvalitsuse uimastivastase võitluse programmi ning vastutab presidendi riikliku uimastikontrolli strateegia elluviimise eest.

Visiidi käigus tutvub minister lisaks ka USA uimastivastase võitluse agentuuri (Drug Enforcement Agency, DEA) eriüksuse tööga. New Yorgis kohtub minister New Yorgi linna ja New Jersey osariigi DEA talitustega. Samuti toimuvad kohtumised uimastiennetuse ja tõenduspõhise narkopoliitikaga tegelevate organisatsioonidega.

Siseministrit saadavad visiidil korrakaitse-ja migratsioonipoliitika asekantsler Leif Kalev, Kaitsepolitsei peadirektori asetäitja Eerik Heldna, Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori asetäitja Raigo Haabu ja kriminaalpolitsei menetlusbüroo talituse juht Veiko Germann.

Advertisements