Kanepitembi tõlkelugu

Ehkki pärast 2005. aastat on kanepitarvitamine USA teismeliste hulgas sagenenud, ei tuvastanud kolme ülikooli majandusteadlaste koostatud, aastatest 1993–2009 pärinevatel andmetel põhinev analüüs seost ravikanepi legaliseerimise ja keskkoolilaste uimastipruukimise kasvu vahel, vahendab Medical Xpress.

“Kinnitamata andmetel on teismelistel küll mõnikord õnnestunud hankida meditsiinilist kanepit, kuid puuduvad statistilised tõendid, et legaliseerimine kasutamise tõenäosust suurendaks,“ märkis Colorado Denveri ülikooli majandusprofessor Daniel I. Rees.

Prof Rees viis uurimuse läbi koostöös Oregoni ülikooli majandusteaduse aseprofessori Benjamin Hanseni ja Montana osariikliku ülikooli majandusteaduse aseprofessori D. Mark Andersoniga.

Ravikanepi seadustamise ja kanepipruukimise vaheliste seoste uurimiseks võtsid teadlased vaatluse alla riiklikult representatiivselt keskkooliõpilaste valimilt USA noorsoo riskikäitumisuuringu YRBS (ingl Youth Risky Behavior Survey) raames aastatel 1993–2009 kogutud andmed. Samal perioodil legaliseeriti kanepi meditsiiniline kasutamine 13 osariigis, muu hulgas Alaskal, Californias, Colorados, Hawaiil, Maine’is, Nevadas, Oregonis ja Washingtonis. Tänaseks on vastavad seadused võetud vastu 17 osariigis ja Columbia ringkonnas, kanepi raviotstarbelist pruukimist ja müüki reguleerivad seadusemuudatused ootavad vastuvõtmist veel seitsmes osariigis.

„Kuna föderaalvalitsus on viimasel ajal hakanud meditsiinilise kanepi müügikohti agaramalt sulgema, on meie tulemus olulise tähtsusega,“ märkis teismeliste ja täiskasvanute riskikäitumise uurimisele pühendunud Hansen. „Tegelikult nähtus andmetest sageli, et legaliseerimise ja kanepipruukimise määrade vaheline seos on hoopis pöördvõrdeline.“

USA föderaalametnikud eesotsas riikliku uimastikontrolli poliitika büroo ONDCP direktori Gil Kerlikowskega väidavad, et ravikanepi legaliseerimine on soodustanud teismeliste kanepikasutuse hiljutist kasvu Ameerika Ühendriikides. Sihikule on võetud koolidest, parkidest ja mänguväljakutest vähem kui tuhande jala (u 300 meetri) kaugusele jäävad kanepimüügikohad.

Michigani ülikooli ühiskonnauuringute instituudi igal aastal koostatava aruande „Teismeliste uimastipruukimise tulevaste riiklike näitajate seire“ (ingl Monitoring the Future National Results on Adolescent Drug Use) 2011. aastal ilmunud väljaande kohaselt on kanepi tarvitamine 10. ja 12. klassi õpilaste hulgas viimasel kolmel aastal kasvanud, umbes üks 15-st abituriendist suitsetab seda igapäevaselt või peaaegu igapäevaselt. Majandusteadlaste uurimuses viidatud aruanne hõlmas 46 700 kaheksanda, 10. ja 12. klassi õpilast riigi 400-st keskkoolist.

Värske töö pealkirjaga „Meditsiinilise kanepi seadused ja teismeliste kanepipruukimine“ (ingl Medical Marijuana Laws and Teen Marijuana Use) kujutab endast hetkel eelretsenseerimata esialgset uurimust, mille on avaldanud Saksamaal Bonnis tegutsev eraettevõtluslik, mittetulunduslik rahvusvahelise haardega tööjõu-uuringute instituut IZA. Täies mahus on uurimus kättesaadav IZA kodulehel.

Uurijad keskendusid legaliseerimise ja mitmesuguste tagajärgede, k.a kooli territooriumil toimuva kanepipruukimise, kooli territooriumil toimunud uimastimüügi-pakkumiste ning alkoholi- ja kokaiinipruukimise määrade vahelistele seostele. Tulemused ei kinnitanud oletusi, mille kohaselt on just legaliseerimine toonud kaasa ohtrama kanepipruukimise koolides, uimastite sagedasema pakkumise kooliruumides või muude uimastite kasutamise.

Lisaks YRBS-i üleriigilistele andmetele rakendasid uurijad ka sama uurimuse osariiklikul tasandil vahemikus 1993–2009 kogutud andmeid ning 1997. aasta riiklikust pikaajalisest noorsoouuringust NLSY97 (ingl National Longitudinal Survey of Youth 1997) pärit andmeid. Ükski allikas ei sisaldanud tõendeid, mis näidanuks, et meditsiinilise kanepi legaliseerimine toob kaasa teismeliste kanepikasutuse kasvu.

Nii YRBS-i kui NLSY97 kanepikasutuse-näitajad toetuvad uuringualuste väidetele. Seetõttu analüüsisid uurijad lisaks ravijuhtumite andmestikku TEDS (ingl Treatment Episode Data Set), mis sisaldab teavet selle kohta, kui paljudele föderaalselt rahastatavate sõltuvusraviasutuste patsientidele ravile pöördumise hetkel tehtud kanepiproov oli positiivne. Tulemused andsid mõista, et meditsiinilise kanepi legaliseerimisel pole seost 15–20-aastaste patsientide kanepiproovide positiivsete tulemuste tõenäosusega.

„Oleme veendunud, et kui osariik otsustab ravikanepi seadustada, siis teismeliste kanepipruukimine selle tõttu ei kasva, “ kinnitas Montana osariiklikus ülikoolis majanduse, riskikäitumise ja kuritegevuse vahelisi seoseid uuriv Anderson.

* * *

Vaata ka: