kanep

Õhtuleht, 06.06.2012

Vastupidiselt levinud arusaamale ei ole kanepiplärud kopsuvähiohtu silmas pidades ohutumad kui tavalised sigaretid. Aga selgub, et kanepilembeste vähirisk on hoopis 20 protsenti kõrgem, kinnitab värske uuring.

Kahjuks on suurem osa marihuaanasuitsetajaid selle mõnel pool maailmas isegi seadusega lubatud narkootikumi tõeliste ohtude suhtes pimedusega löödud, kirjutab The Independent.

Suurbritannias suitsetab kanepit kolmandik noortest ja lausa 88 protsenti neist usub, et see on tavalistest sigarettidest ohutum. “On väga murettekitav, et enamikul pole aimugi, et üheainsa marihuaanasigareti suitsetamine on kopsudele ohtlikum kui terve pakk tavalist suitsu,” kommenteerib Suurbritannia kopsuliidu ametnik Helena Shovelton.

Põhjus, miks kanepisuits on ohtlikum, olevat suitsetamisviisis, kanepit hingatakse sisse sügavamalt kui tubakat. Kanepipläru on tavasigaretist kaks kolmandikku suurem ja seda suitsetatakse neli korda kauem. Seega hingavad kanepisõbrad sisse neli korda rohkem tõrva ja viis korda enam süsinikmonoksiidi kui tubakasõltlased.

Varasemate uuringute kohaselt on marihuaanasuitsetamine ohtlik vaimsele tervisele, eriti siis, kui inimesel on pärilik risk haigestuda skisofreeniasse.

* * *

Kanepitembi kommentaar:

The Independentis ja mujal Briti meedias kajastamist leidnud Briti kopsuliidu BLF aruande näol ei ole tegemist eelretsenseeritud ajakirjas ilmunud teadusliku uurimusega, nagu Õhtuleht ekslikult mõista annab, vaid aruandega, mis sisaldab mitmeid vasturääkivusi ja isegi otseseid valeväiteid. Aruandes leiduvaid vigu kritiseerivad üksikasjaliselt neuropsühhofarmakoloogia professor ja endine Ühendkuningriigi uimastinõunik David Nutt oma blogis ning Ühendkuningriigi kanepi legaliseerimise aktivistide ühendus UKCIA oma veebilehel.

„BLF-i aruanne viitab küll mitmetele teadusuurimustele,“ kirjutab prof Nutt, „kuid tegemist paistab olevat katsega koguda tõendeid, mis toetavad koostajate eelarvamust, mille kohaselt on kanep kopsudele kahjulik, mitte katsega uurida tõendeid ja selgitada välja, mida tulemuste tasakaalukas vaagimine tegelikult järeldada võimaldab. Kui leitud tõendid olid vastakad, järeldasid koostajad kindlalt, et tõene peab olema kõige ärevusttekitavamate tõendite kõige ärevusttekitavam tõlgendus. Kõige rabavam on see pressiteates esimesena esitatud väite puhul, mille kohaselt on üks kanepisigaret tubakasigaretist 20 korda vähkitekitavama mõjuga. Tegemist on vana jaburusega, mis leidub ka Wikipedia populaarsete uimastimüütide loetelus.

20 korda suuremale vähiriskile viitav väide on BLF-i aruande taustteabe-jaotise sissejuhatuses kõige esiletungivam. Siin kinnitatakse lugejale, et seda näitavad aruande raames vaatluse alla võetud tõendid (jaotis 3.2). Kuid aruanne räägib iseendale vastu: jaotis 3.2 sedastab vähktõve kohta täiesti mõistlikult järgmist:

„Inimvalimite peal läbi viidud uurimused on andnud tulemuseks vastakaid tõendeid: mõned annavad mõista, et kanepisuitsetamise ja kopsuvähi vahel võib olla seos, samas kui teised seda ei kinnita. [järgneb kolm allikaviidet] Väärib märkimist, et selliste uurimuste väärtus on piiratud, kuna neisse hõlmati suhteliselt vähe inimesi ning arvesse ei võetud ei suitsetatud kanepi koguseid ega tubaka ja kanepi segu suitsetamise mõjusid. Lisaks annavad varasemad tõendid mõista, et THC-l võib olla vähivastaseid mõjusid.“

Olles kolmele allikale viidates selgitanud, et tõendid on vastakad ja nende põhjal ei saa teha kindlaid järeldusi, tutvustavad aruande koostajad nörritava põhjalikkusega üht kolmest viidatud uurimusest, Aldingtoni j.t uurimust aastast 2008 (põhjalik teaduslik vastuväide sellele leidub siin (PDF, 2 lk)). Seejärel leiavad koostajad uurimust kahtlasel moel tõlgendades, et üksainus kanepisigaret on sama kantserogeenne kui 20 tubakasigaretti. Chrostopher Snowdon on oma blogis kirjutanud, miks täpselt taoline tõlgendus väär on. /—/ Pärast Aldingtoni töö vaagimist antakse märksa napim ülevaade teisest viidatud uurimusest, mille kohaselt suurendab kanepisuitsetamine kopsuvähi riski 2,4 korda, ning ei kirjutata üldse midagi kolmanda viidatud uurimuse kohta, mis seost kopsuvähiga ei tuvastanud. Viimane, Hashibe j.t uurimus hõlmas kõige suurema hulga inimeste kanepipruukimise seiramist kõige pikema aja vältel, mistõttu selle järeldused pretendeerivad kõige suuremale usaldusväärsusele.“

Aruande autorid tunnistavad, et  kanepiga segatud tubaka suitsetamine on ohtlikum ainult tubaka suitsetamisest. Sellist kanepitarvitamise viisi on juba aastaid peetud üheks ohtlikumaks kanepipruukimise viisiks. Ameerika Ühendriikides hiljuti läbi viidud uurimus annab aga mõista, et kanepi mõõdukas suitsetamine ei seondu kopsukahjustustega.

Kõige ohtutumate kanepipruukimise viiside hulka kuuluvad kanepi aurustamine, mille puhul säästetakse kopse põlemisel tekkivatest kahjulikest ühenditest, ja kanepist valmistatud toitude söömine.

* * *

Vaata ka:

Advertisements