Kanepitembi tõlkelugu

Anonüümsete veebiaktivistide ühenduse Anonymous poolt 20. aprillil alustatud operatsioon OpCannabis on seadnud eesmärgiks kanepi legaliseerimise püüdluste aktiivse toetamise. 16. mail üllitas ühendus teate algatuse järgmisest faasist, mille tõlke siinkohal avaldame.

* * *

Teid tervitavad Anonymous ja Team Vendetta.

Nagu paljud teist teavad, kujutab Operation Cannabis 420 endast rohujuuretasandi algatust koondada kõik kanepitarvitajad legaliseerimise eesmärgil ühtseks jõuks. Meie seniseid pingutusi teadlikkuse tõstmise ja olulise teabe levitamise vallas on saatnud arvestatav edu. Meie operatsiooni esimese etapi algusest teada andnud video- ja pressiteated on tänu internetile ja kanepit soosivatele meediakanalitele jõudnud loendamatute inimesteni. Operatsioonile avaldatud toetus on olnud suurem, kui oleksime osanud unistada.

Nüüd kutsume teid kõiki kaasa lööma operatsiooni Kanep 420 teises etapis! Selles keskendume kahele eesmärgile: 1) kanepi legaliseerimisele toetust avaldavate rongkäikude korraldamine kogu maailmas, nende toimumisaeg on kavandatud 1. oktoobrile; ning 2) niinimetatud narkosõdalaste esiletõstmisele. Nende hulka kuuluvad eelkõige korrakaitsjate ühendused, eravanglateenuse pakkujad, suured farmaatsiaettevõtted, alkoholi- ja tubakatöösturid, taoliste organisatsioonide korporatiivsed lobitöötajad ning poliitikud, kes võtavad vastu pistiseid ja kujundavad seadusandlust nende huvides. Need on inimesed, kes teenivad kanepi jätkuva keelustamise arvelt isiklikku tulu ning on selle nimel valmis levitama valesid, vangistama kanepikasutajaid ja rikkuma kodanike elusid. Käesolevaga esitame neile väljakutse ja lubame, et ei puhka päeval ega ööl enne, kui nemad lõpetavad oma ebaõiglase sõja kanepikasutajatega.

See on äratushüüd. Iga kanepit kasutav inimene ja igaüks, kes toetab meie õigust seda teha, peab nüüd kindla seisukoha võtma ja seda väljendama. Liiga palju inimesi kuhtub vanglates kanepiga seotud „süütegude“ eest. Liiga paljudele meie seast pole faktid selle imelise ravimtaime kohta veel teada. On näidatud, et kanepi mõjuaine THC hävitab ajuvähi-rakke ja pärsib nende taastumist. Tõestatud on, et keemiaravi saavatele vähipatsientidele on kanep äärmiselt kasulik. Need on vaid mõned kasulikest omadustest, mida meile ahne vähemuse räpaste mahhinatsioonide tõttu keelatakse.

Ühinege meiega, et sellele viimaks ometi lõpp teha. Organiseeruge ja viige oma linnas või alevis 1. oktoobril läbi kanepipooldajate meeleavaldus. Kõnelge kõigiga. Tõstke kaaskodanike teadlikkust. Seda võitlust on võimalik võita pelga matemaatika toel. Meil on nendega võrreldes arvuline enamus. Käes on aeg see meie huvides tööle panna.

Siiralt teie,

Team Vendetta

Jason Steele, Enon E Muz, Portugese Manofwar, Anonymous_Nuke, You’May Call’Me Vee, Luke Windwalker, Young Guns, Milina Wolfrider

* * *

Kanepitembi kommentaar: Kanepitemp ei ole tingimata nõus kõigi Anonymouse väidetega ega pruugi toetada sensatsioonihimulise ühenduse kõiki ettevõtmisi. Kanepi tarvitamine ilma arsti ettekirjutuseta on väärtegu, mille eest võidakse karistada rahatrahvi või arestiga.

Vaata ka:

Advertisements