Värskelt avaldatud Noorteseire aastaraamat 2011 kirjutab muuhulgas ka noorte suitsetamise ja narkootikumide pruukimise kohta:

Kuigi ajakirjanduses avaldatu põhjal võiks järeldada, et narkootiliste ainete tarbimine on tänapäeval noorte hulgas väga suur probleem, siis on hea tõdeda, et 2009/2010. õppeaasta andmetel ei ole 90% koolinoortest oma elu jooksul kanepit suitsetanud. Kanepisuitsetamise kogemus on 12% poistest ja 8% tüdrukutest, mis on alkoholitarbimisega võrreldes suhteliselt väike osakaal. Seejuures ei ole 2005/2006. õppeaasta andmetega võrreldes noorte käitumine eriti muutunud – veidi on kasvanud kanepit mittetarvitanud poiste arv, samas kui tüdrukute hulk jäi peaaegu samale tasemele.

16–24-aastaste noorte puhul on võrdluseks olemas vaid 2006. aasta andmed. Nende kohaselt ütles 16–24-aastastest noortest 61,8%, et ei ole kordagi kanepi suitsetanud, 16,8% ütles, et on kanepit suitsetanud 1–2 korda oma elus, 11,2% 3–9 korda ning 10 ja rohkem korda oli suitsetanud 10,2% noortest.

Samal teemal kirjutas hiljuti ka Tervise Arengu Instituut, kui kajastas rahvusvahelise kooliõpilaste tervisekäitumise uuringu (HBSC, Health Behaviour of School-
aged Children) tulemusi:

Vähemalt korra kanepit tarbinuid oli 2010. aastal nii 15-aastaste poiste kui ka tüdrukute hulgas vähem kui 2006. aastal, kuid langus ei olnud tõepärane. Kui 2006. aastal oli Eestis Balti riikidest kõige rohkem kanepit proovinuid, siis 2010. aastaks on see kõige levinum Lätis.

Eestis on tunduvalt vähenenud viimase 30 päeva jooksul kanepit kasutanute osakaal 15-aastaste poiste ja tüdrukute seas. Riikide edetabelis oli Eesti näitaja langenud 2006. aasta 16. kohalt 31. kohale. Balti riikidest oli kõige suurema tõusu teinud Läti, kes tõusis 21. kohalt 13.-ks.

Vaata ka:

Advertisements