kanep

Forte, 19.04.2012

Rahvusvahelise kanepipooldamise päeva, 20. aprilli künnisel kuulutavad tunnustatud majandusteadlased, et selle uimasti riiklik kontroll ja regulatsioon võiks aidata stabiliseerida suurriik USA vaaruvat majandust.

Üle 300 majandusteadlase, nende seas kolm Nobeli preemia laureaati, on alla kirjutanud avaldusele, milles juhitakse tähelepanu Harvardi majandusteadlase Jeffrey Mironi uurimusele, mis osutab, et kui valitsus kanepi legaliseeriks, säästaks see seni kehtiva keeluseaduse jõustamise arvelt 7,7 miljardit dollarit aastas, vahendab Huffington Post.

Avaldus rõhutab, et kui valitsus maksustaks kanepit alkoholi ja tubakaga sarnasel määral, tooks see aastas sisse täiendavad 6 miljardit dollarit.

See teeks küll kokku kuni 13,7 miljardit dollarit aastas, ent mullu 1,5 triljoni dollari piiri ületanud föderaalse eelarvepuudujäägi kõrval on tegu siiski piskuga.

Ehkki majandusteadlased ei väljenda otsest toetust kanepi seadustamisele, kutsub nende ühisavaldus kummagi leeri esindajaid üles avalikule ja ausale debatile kanepikeeluseaduse plusside ja miinuste teemal.

“Debatt sunniks praeguse poliitika toetajaid vähemalt tõestama, et keeluseadusel on piisavalt plusse, õigustamaks sellest johtuvaid kulutusi maksumaksjatele, kaotatud maksutulu ja paljusid kõrvaltagajärgi, mis kanepi keelustatusega kaasnevad,” märgitakse avalduses.

Majanduslikke hüvesid, mida kanepikaubanduse ametlikustamine kaasa võiks tuua, on korduvalt esile tõstetud põhjusena uimasti legaliseerimiseks ning majandusteadlaste seisukohavõtt tundub eriti ajakohane praegu, mil ametnikud nii riiklikul kui ka kohalikul tasandil otsivad uusi võimalusi sissetulekute suurendamiseks.

Suurem osa ameeriklastest eelistab riigi eelarvekriisi leevendamiseks pigem programmide kärpimist kui maksude tõstmist; kanepi seadustamine tooks nähtavasti valitsusele raha sisse kasinusmeetmeid rakendamata.

Ühe osariigi ametnikud on juba esitanud majandusliku argumendi kanepi seadustamiseks, ent seni tagajärjetult. California demokraadist rahvasaadik Tom Ammiano pakkus 2009. aastal välja kava kanepi legaliseerimiseks Californias, väites, et see tooks ägedas finantskriisis vaevlevale osariigile sisse miljardeid dollareid. 2010. aastal hääletasid California valijad siiski napilt kanepi seadustamise vastu.

Majandusteadlane Stephen Easton kirjutas nädalalehes Businessweek, et kanepi legaliseerimisest tõusev majandustulu võib osutuda Mironi hinnangutest isegi suuremaks.

Selle põhjal, kui palju raha nõuaks tema arvates legaalse kanepi tootmine ja turustamine, ning võttes aluseks kanepitarvitajate hulka, oletab Easton, et uimasti seadustamine tooks sisse koguni 45-100 miljardit dollarit aastas. Eastoni nime avaldusele allakirjutanute hulgas ei ole.

Mõned leiavad, et majanduslikku argumenti legaliseerimise kasuks on juba tõestanud hüved, mida meditsiinilise kanepi legaliseerimine osariikidele ja linnadele toonud on. Colorado ravikanepitööstuse poolehoidjad väidavad, et legaliseerimine on aidanud taaskäivitada seiskunud majandust linnades nagu Boulder ja Denver.

Reede, 20. aprill on kanepiseaduste reformimise pooldajate rahvusvahelise solidaarsuse päev, mil mitmel pool maailmas toimuvad meeleavaldused ja protestimarsid. Veebiaktivistide ühendus Anonymous käivitab 20. aprillil kanepi seadustamist toetava propagandakampaania, mis kutsub inimesi üles oma suhtlusvõrgustike profiilipilte roheliseks muutma.

* * *

Vaata ka: