Kanepitembi tõlkelugu

Kanepipruukimine ei seondu kroonilistel tarvitajatel jääkkõikumistega dopamiini eritumise määrades, selgus ajakirjas Biological Psychiatry avaldatud uuringuandmetest, vahendab NORML.

Dopamiin on neurotransmitter ehk virgatsaine, mis tegeleb organismis tasupõhise õppimise ja käitumise reguleerimisega. Aju dopamiininõristuse määrade kõikumist seostatakse sõltuvusttekitavate uimastite, s.h alkoholi, heroiini ja kokaiini pruukimise harjumusega.

New Yorgi riikliku psühhiaatriainstituudi ja Columbia ülikooli uurijad hindasid 16 hiljuti end kanepist võõrutanud, psühhiaatriliselt terve kanepikasutaja ja 16 valitud kontrollkatsealuse dopamiinitasemeid. Teadlased avastasid, et kanepikasutajail ei ilmnenud kontrollgrupiga võrreldes üheski hindamisele võetud ajupiirkonnas märkimisväärseid erinevusi.

Autorid järeldasid töö kokkuvõttes: „Erinevalt muudest sõltuvustest ei seondu kergekujuline kuni mõõdukas kanepisõltuvus dopamiinitaseme muutustega juttkehas.“

Ometi hoiatasid uurijad, et kanepipruukimise alustamine varajases nooruses või taime pikaajaline kasutamine võivad siiski juttkeha dopamiinierituse määra kasvuga seotud olla.

* * *

Vaata ka:

Advertisements