meditsiiniline kanep

Vastava volitusega patsientidele kanepi piiratud seaduslikku pruukimist võimaldavate seaduste ellurakendamine mõjutab üldist kanepitarbimist vähesel määral või üldse mitte, selgus ajakirjas Annals of Epidemiology avaldatud andmetest.

Montrealis tegutseva McGilli ülikooli uurijad analüüsisid osariikide tasandil aastatel 2002–2009 läbi viidud USA riikliku uimastikasutuse- ja terviseuuringu raames kanepikasutuse kohta kogutud hinnangulisi andmeid. Meditsiinilist kanepit võimaldavate seaduste mõju hindamiseks kanepikasutuse määradele rakendasid teadlased erinevustevahe-põhiseid regressioonimudeleid (ingl difference-in-differences regression model) ning mõõtmisvigade välistamiseks ka simulatsioone, vahendab NORML.

Uurimuse autorid kirjutasid: „Erinevustevahe-põhised hinnangud andsid mõista, et ravikanepi-seaduste vastuvõtmine kahandas noorukite kanepitarbimist viimase kuu lõikes ega süvendanud igakuise kasutamise tajutud riski märgataval määral. Meie hinnangud viitavad võimalusele, et noorukite kanepipruukimise teatatud määrad võivad pärast meditsiinilist kanepit võimaldavate seaduste rakendamist tegelikult kahaneda.“

Uurijad järeldasid kokkuvõttes: „Tõendeid, mis kinnitaksid hüpoteesi, et meditsiinilise kanepi seadused mõjutavad tarvitajate raporteeritud kanepitarvitamise määrasid põhjuslikult, leidsime vähe.“

Ka varasemad teadustööd — Browni ülikooli töörühma uurimus 2011. aastast ning Texase kõrgema põllumajandus- ja mehaanikakooli A&M University uurimus 2007. aastast — on jõudnud sarnastele järeldustele. Viimase töö kokkuvõttes seisab: „Nagu näitavad muudki kanepiseaduste liberaliseerimist käsitlenud tööd, ei paista meditsiinilise kanepi seadused uimasti kasutamise määra kergitavat.“

Uurimuse tulemused on otseses vastuolus USA riikliku uimastipoliitika kontrolli büroo ONDCP direktori ehk Valge Maja nn uimastitsaari Gil Kerlikowske avalike väljaütlemistega. Kerlikowske on viimastel aastatel korduvalt väitnud, et meditsiinilist kanepit võimaldavate seaduste vastuvõtmine on otseselt süüdi USA teismeliste kanepitarvitamise kõrgetes määrades.

Uurimuse „Do Medical Marijuana Laws Increase Marijuana Use? Replication Study and Extension.“ täistekst inglise keeles leidub siin (PDF, 6 lk).

* * *

Vaata ka:

Advertisements