Narkokuriteod

ERR, 08.02.2012

Harju maakohus mõistis täna kaks meest süüdi marihuaana käitlemises ning karistas neid kolme- ja kuueaastase vangistusega.

Harju maakohus karistas Lehar Reimandit kolmeaastase vangistusega, millele liideti varasem kandmata karistus ning seega kujunes Lehar Reimandi lõppkaristuseks viis aastat, üksteist kuud ja kakskümmend seitse päeva.

Kaspar-Kenneth Hirtentreud karistas kohus samuti kolmeaastase vangistusega, millele liideti varasem kandmata karistus, kuid arvati maha eelvangistuses viibitud aeg ning seega kujunes Kaspar-Kennethi lõplik karistus kolme aasta, ühe kuu ja kümne päeva pikkuseks.

Lisaks mõisteti meestelt välja sundraha ja kriminaalmenetluse kulud, sh ekspertiisitasu, mis mõlema puhul oli üle 1700 euro.

Lehar Reimand (29) omandas eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal enne 6. maid 2011 eeluurimisel tuvastamata isiku käest ebaseaduslikult suures 47,38 grammi kanepiõisikuid (marihuaanat), valdas ning vedas eelpoolnimetatud narkootilist ainet edasiandmise eesmärgil koos Kaspar-Kenneth Hirtentreuga (28) selle sõiduautos BMW ning andis narkootikumi ebaseaduslikult edasi ühele meesterahvale, olles asetanud pakendatud narkootikumi Pilliroo tee ääres olevasse kuivenduskraavi ning osundanud selle asukohale. Nimetatud meesterahvas valdas ja vedas narkoainet edasiandmise eesmärgil koos ühe teise meesterahvaga kuni kahtlustatavatena kinnipidamiseni samal pärastlõunal.

Lisaks omandas Lehar Reimand eeluurimisel tuvastamata isikult ja tuvastamata ajal enne 11. juunit 2011 162,2 grammi gammhüdroksübutüraati (GHB) ning valdas seda grupis koos Kaspar-Kenneth Hirtentreu´ga viimase kasutuses olevas sõiduautos, kuni mõlemad mehed samal õhtupoolikul Tallinnas kahtlustatavatena kinni peeti.

* * *

Vaata ka:

Advertisements