Kanepitembi tõlkelugu

Alkoholipruukimine teeb nii üksikisikule kui ühiskonnale oluliselt suuremat kahju kui kanepitarvitamine, selgus äsja Briti psühhofarmakoloogialiidu BAP väljaande Journal of Psychopharmacology veebiversioonis avaldatud uurimusest.

Imperial College Londoni uurijad hindasid kanepi ja alkoholi suhtelisi füüsilisi, psühholoogilisi ja ühiskondlikke kahjusid. Autorid osutasid, et kanepisuitsu sissehingamine — eriti, kui seda tehakse pika aja vältel — soodustab mõningaid potentsiaalselt kahjulikke mõjusid tervisele: võib kahjustada kopse ja vereringet ning süvendada teatud ohtusid vaimsele tervisele. Alkoholi kirjeldasid autorid seevastu toksilise substantsina, mis on süüdi ligi viies protsendis kõigist maailma haigustest, kirjutab NORML-i asedirektor Paul Armentano.

Uurijad otsustasid: „Alkoholi ja kanepi vahetu võrdlus näitas, et alkoholi peeti kanepist enam kui kaks korda ohtlikumaks [üksikisikust] kasutajatele ja viis korda kahjulikumaks teistele (s.t ühiskonnale). /—/ Alkoholi ja kanepi põhjustatud tervisekahjusid võrreldes ei leia me selliseid kahjusid, mille puhul kanep oleks alkoholist ohlikum, mistõttu poleks kanepi pruukimine meie hinnangul tõenäoliselt alkoholi tarvitamisest ohtlikum isegi juhul, kui kanepipruukimisele puuduksid seaduslikud piirangud.“

Kuna mõlemast uimastist johtuvate napib kahjude valdkondi, milles kanep osutub tervisele alkoholist ohtlikumaks, leiame, et isegi kui kanepipruukimisele puuduksid seaduslikud piirangud, ei kujuneks see tõenäoliselt kahjulikumaks alkoholist.“

„Tulemused rõhutavad vajadust koherentse, tõenduspõhise uimastipoliitika järele, mis lubaks inimestel oma uimastikasutuse tagajärgede suhtes võtta vastu võimalikult teadlikke otsuseid,“ märkisid autorid artikli kokkuvõttes.

Uurijate järeldus ei tohiks kellelegi üllatusena tulla. Oktoobri lõpus ilmunud uurimus (mida peavoolumeedia täielikult eiras) näitas, et alkoholipruukimine suurendab kopsuvähi kujunemise riski 30 protsenti.

Tundub jahmatav? Ei peaks. Lõppeks järeldas ju ka 2011. aasta veebruaris ilmunud maailma tervishoiuorganisatsiooni WHO aruanne, et alkoholi joomine põhjustab tervenisti neli protsenti kõigist maailma surmadest — rohkem kui AIDS, tuberkuloos või vägivallateod. Ennetusmeditsiiniajakirjas American Journal of Preventive Medicine äsja avaldatud analüüsi kohaselt sureb ainuüksi Ameerika Ühendriikides ülemäärase trimpamise läbi aastas 79 000 inimest; alkoholi liigtarbimisest johtuvat üleüldist kahju Ameerika majandusele hinnatakse samas dokumendis 223,5 miljardile dollarile aastas.

Mõistagi on kanepiga seonduvad tervishoiukulutused selle kõrval köömes. Ajakirjas British Columbia Mental Health and Addictions Journal 2009. aastal ilmunud ülevaates hinnati alkohoolsete jookide joomisega seotud tervishoiukulutusi ühe kasutaja kohta kaheksa korda suuremaks kanepiga seonduvatest kuludest ning üle 40 korra suuremaks tubakasuitsetamise põhjustatud tervishoiukulutustest. „Tubakaga seonduvad kulutused tervishoiule ületavad 800 dollarit kasutaja kohta, alkoholiga seonduvad kulutused on märksa väiksemad, ainult 165 dollarit kasutaja kohta, ja kanepiga seotud tervishoiukulutused kõige väiksemad — vaid 20 dollarit kasutaja kohta,“ teatasid uurijad kokkuvõttes.

Paul Armentano mulluses kolumnis pealkirjaga “Pot Versus Alcohol: Experts Say Booze Is the Bigger Danger“ („Kanep versus alkohol: eksperdid peavad napsi suuremaks ohuks“) tsiteerib ta mitmete sõltumatute komisjonide hinnanguid, mis kõik sedastasid, et kanepiga seonduvad ohud pole alkoholi riskidega võrreldes märkimisväärsed. Üksikasjalisemalt käsitletakse tõendeid raamatus „Marijuana Is Safer: So Why Are We Driving People to Drink?“ („Kanep on ohutum. Miks me siis inimesi jooma kannustame?“).

Hoolimata röögatust ühiskondlikust lõivust peetakse alkoholi endiselt au sees — õlle väiketootjate üritust American Craft Beer Week toetab tänapäeval USA kongress —, samal ajal kui jätkub kanepi meelevaldne kriminaliseerimine ja demoniseerimine. Sellise olukorra absoluutne ebaloogilisus võib igaühe jooma ajada.

* * *

Vaata ka: