meditsiiniline kanep

USA-s Rhode Islandi osariigis tegutsev arst ja meditsiiniteadlane esitles eile uuringut, mille raames püüti välja selgitada, kas meditsiinilise kanepi legaliseerimine osariigis hoogustab kanepitarvitamist noorte hulgas. Juhtiv autor, rahvatervishoiu magister ja meditsiinidoktor Esther Choo tutvustas tulemusi Ameerika rahvatervishoiuliidu APHA aastakogunemisel 2. novembril, vahendab MedicalXpress.com.

Rhode Islandi osariikliku haigla kiirabiarst Choo koos kaasautoritega selgitab, et meditsiinilise kanepi üleosariigiline seadustamine on tekitanud hirmu, et too uimasti muutub kergemini kättesaadavaks ja ahvatlevamaks noorsoole, kes on uimastite pruukimise teemaliste avalike sõnumite, nagu ka kanepitarvitamise soovimatute tagajärgede suhtes kõige haavatavamad. Uurimus viidi läbi eesmärgiga hinnata 2006. aastal Rhode Islandi osariigis aste leidnud ravikanepi legaliseerimise mõjusid. Noorte riskikäitumise seiresüsteemi YRBSS raames kogutud tunnistuste alusel võrdlesid uurijad kanepipruukimise tendentse nii Rhode Islandi kui Massachusettsi teismeliste hulgas. Töösse hõlmati aastatel 1997–2009 läbi viidud uuringud.

32 570 koolilast hõlmanud uurimuse analüüs näitas, et ehkki kanepitarvitamine on kogu uurimisperioodi jooksul tavaline, ei ilmnenud ühelgi aastal eri osariikide kanepitarvitamise määrades märkimisväärseid statistilisi erinevuseid.

„Meie uurimusest selgus, et kanepi legaliseerimine Rhode Islandi osariigis 2006. aastal ei toonud kaasa muutuseid teismeliste kanepikasutuses. Siiski võivad edasised uuringud kaardistada tendentse tulevikus, kuna meditsiinilist kanepit hakatakse nii Rhode Islandi osariigis kui mujal pruukima üha rohkem,“ kõneles Choo.

* * *

Vaata ka:

Advertisements