Kanepitembi tõlkelugu

Hollandi piirilinnas Maastrichtis jõustus seadus, mis keelab kanepit müüvatel nn kanepikohvikutel (ingl coffee-shop) teenindada osa välisturiste.

Linnavõimude osutusel kujutab nn pehmeid uimasteid ostvate turistide sissevool ohtu linna avalikule korrale ja põhjustab tõsiseid probleeme liikluses, vahendab BBC.

Kanepikohvikute omanikud ei usu, et keelust kasu oleks, küll aga võib see nende hinnangul mõjuda laastavalt kohalikule majandusele.

Piirang ei laiene siiski külalistele Saksamaalt ja Belgiast, kes moodustavad enamuse välismaistest klientidest.

Maastrichti samm eelneb välja pakutud üleriigilisele keelukavale, mis on praegu arutluse all Hollandi parlamendis.

BBC korrespondendi Anna Holligani sõnul käsitletakse keeldu kontrollkatsena. Kui katse õnnestub, võidakse sarnane keeld kehtestada ka teistes Hollandi linnades.

Hollandis tegutseb ligikaudu 700 kanepikohvikut. Pehmete uimastite kasvatamine ja müük sellistes kohvikutes on dekriminaliseeritud, aga mitte seadustatud.

Maastrichti kanepikohvikuid külastab päevas hinnanguliselt 6000 inimest, kellest suurem osa on ette võtnud kiire piiriülese välisreisi Belgiast või Saksamaalt.

Möödunud nädala laupäevast alates pole aga kellelgi, kellel puudub Hollandi, Belgia või Saksamaa pass, Maastrichti kanepikohvikutesse asja.

Passide ja ID-kaartide kontrollimiseks on kohvikuisse paigaldatud kõrgtehnoloogilised turvaskannerid ning politseijõududele on tehtud ülesandeks viia läbi juhuslikke kontrollreide.

Linnaametnike sõnul kujutavad narkoturistid endast ohtu avalikule korrale.

Tulud jäävad saamata

Taolise poliitilise meetme kriitikud väidavad aga, et keeld on vastuolus Euroopa Liidus kehtivate võrdõiguslikkuse ja vaba liikumise põhimõtetega.

Maastrichti kanepikohvikute ametliku ühenduse VOCM esimees ütles, et tõenäoliselt sünnib keelust rohkem kahju kui kasu.

„Kõik need kliendid, kes Hollandi kanepikohvikutest pagendatakse, peavad naasma oma koduriigi illegaalsete tarnijate juurde, mis kokkuvõttes tekitab suurema probleemi ja toob nendes riikides kaasa suurema kriminaalkuritegude laine,“ rääkis ta uudisteagentuurile Reuters.

VOCM-i osutusel jätavad turistid, keda meelitavad kohale eelkõige kanepikohvikud, linna muudesse ettevõtetesse igal aastal 140 miljonit Eurot.

Korrespondentide kinnitusel tahab Hollandi justiitsministeerium, et kanepikohvikud toimiksid ainuüksi liikmeile avatud klubidena, teenindades ainult kohalikke elanikke.

Euroopa Kohus otsustas mullu detsembris, et Hollandi ametivõimud võivad kanepit müüvates kohvikutes käimise võõrriikide kodanikele keelata küll, kuna see kujutab endast võitlust uimastiturismiga.

* * *

Vaata ka: