Kanepitembi tõlkelugu

Värske uurimuse autorid teatavad, et kanepikasutajate hulgas on ülekaalulisuse kujunemise tõenäosus väiksem kui nende seas, kes kanepit ei pruugi, vahendab NORML.

Ülekaalulisuse valdavus on kanepitarvitajate seas hoomatavalt väiksem kui mittetarvitajate seas, selgus möödunud nädalal ajakirja American Journal of Epidemiology veebiversioonis avaldatud analüüsist.

Prantsusmaal Colombes’is tegutseva Louis Mourier’ haigla uurijad analüüsisid andmeläbilõikeid, mis pärinesid kahest representatiivsest, 18-aastaseid ja vanemaid USA noorukeid hõlmanud epidemioloogilisest uuringust — üleriigilisest epidemioloogilisest uuringust alkoholi ja sellega seonduvate seisundite kohta NESARC (National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions) ning üleriigilisest korraga esinevate haiguste uurimus-korduseksperimendist NCS-R (National Comorbidity Survey-Replication). Kokku hõlmasid uuringud enam kui 50 000 valimiskõlbulikku vastajat. Uurimuse autorid võtsid analüüsi juures arvesse vastajate sotsiaaldemograafilisi näitajaid nagu vanus, rahvuskuuluvus, haridustase, perekonnaseis ja tubakapruukimise määr, kuid jätsid arvestamata küsitlusaluste füüsilise aktiivsuse määra ja toitumisharjumused.

“Ülekaalulisuse valdavus oli kanepikasutajatel märkimisväärselt madalam kui mittekasutajatel (vastavalt 16,1 protsenti ja 22 protsenti NESARCi ning 17,2 protsenti ja 25,3 protsenti NCS-Ri andmestikus),” teatasid uurijad.

Teadlased lisasid, et ülekaaluliste küsitlusaluste osakaal kahanes seda rohkem, mida tihedamat kanepipruukimist vastajad möönsid, märkides, et kanepit kolmel päeval nädalas või tihedamini kasutavad katsealused olid kõige väiksema tõenäosusega ülekaalulised võrreldes nendega, kes teatasid, et pole kanepit viimase 12 kuu jooksul kasutanud.

Kokkuvõttes sedastasid töö autorid: “Isegi kui kanepikasutus söögiisu suurendab, on kanepikasutajad väiksema tõenäosusega ülekaalulised kui need, kes kanepit ei pruugi.”

Tegemist on esimese laiaulatusliku uuringuga, mis on võtnud eesmärgiks kanepikasutamise ja kehakaalu vahelise seose leidmise elanikkonna hulgas.

Ajakirja Journal of the American Medical Association (JAMA) andmetel on ülekaalulisuse valdavus Ühendriikide elanikkonna hulgas umbes 34 protsenti, põhjustades 13 protsenti USA suremuse üldhulgast.

* * *

Vaata ka:

Advertisements