meditsiiniline kanep

USA uimastiseaduste jõustamise amet DEA teatas juuli alguses, et kanepil puuduvad tunnustatud meditsiinilised rakendused, mistõttu peaks taim jääma föderaalseadusandluse raames ebaseaduslikuks — seda hoolimata föderaalõigusega vastuollu minevate osariikide seadusandlustest, mis raviotstarbelist kanepit lubavad, ning sadadest teadusuurimustest ja sajanditepikkusest meditsiinilisest praktikast, mis selle uimastava ravimtaime kasulikest omadustest tunnistust annavad, kirjutab Maia Szalavitz nädalakirjas Time.

Taoline otsus langetati vastuseks petitsioonile, mille 2002. aastal esitasid ravikanepi poolehoidjad ja mis kutsus USA valitsust üles praegu narkootiliste ainete esimesse nimekirja (ingl Schedule I) kuuluvat kanepit ümber klassifitseerima — mis tähendab, et sarnaselt heroiinile on selle kasutamine ükskõik millisel otstarbel ebaseaduslik. Petitsiooniga taotleti kanepi paigutamist kolmandasse, neljandasse või viiendasse nimekirja, mis võimaldaksid seda üldiselt meditsiinis kasutada.

DEA otsustas, et kanepil pole hetkel Ameerika Ühendriikides tunnustatud meditsiinilisi rakendusi, et see on potentsiaalselt hõlpsasti kuritarvitatav ning et isegi arstliku järelevalve all kasutamiseks pole kanep piisavalt turvaline.

Taoline otsus ei satu vastuollu aga mitte ainult osariikide seaduste, vaid ka 1999. aastal meditsiiniinstituudi IOM koostatud aruandega. IOM on USA riikliku teaduste akadeemia NAS haru, millele on tehtud ülesandeks anda vastuseid USA kongressi esitatavatele keerulistele meditsiinialastele küsimustele. Juba 1999. teatas IOM järgmist:

Teadusandmed näitavad, et kannabinoidipõhistel ravimitel, eelkõige THC-l on potentsiaalne raviväärtus valu leevendamisel, iivelduse ja oksendamise pärssimisel ning söögiisu stimuleerimisel, kanepi suitsetamine on THC manustamiseks aga algeline meetod, millega kaasneb ka kahjulike ainete sattumine organismi.

Hoolimata kanepi suitsetamise problemaatilisusest kuulutas IOM, et ravimi meditsiiniline kasutus on kohane juhul, kui muud alternatiivid pole tulemusi andnud.

Peale selle väljastas USA toidu- ja ravimiamet FDA 2006. aastal ravimile Sativex eksperimentaalse uue ravimi ehk IND (Investigational New Drug) rakendusvolituse, mis võimaldab selgitada välja müügiluba taotleva ravimi ohtlikkuse ja tõhususe määra. Pihustatav ja inhaleeritav kanepipõhine Sativex sisaldab nii THC-d kui CBD-d — kanepi peamiseid aktiivseid koostisühendeid. Tuleb välja, et kui üks föderaalamet kuulutab ravimi pruukimise isegi arstliku järelevalve all liiga riskantseks, uurib teine föderaalamet sellele turustusloa andmise võimalust.

Sünteetiliste kanepipõhiste (iivelduse ja oksendamise vastaste) ravimite nabilooni (brändinimega Nabilone) ja dronabinooli (Dronabinol) kasutamine on USA-s juba heakskiidu saanud, ravimid kuuluvad vastavalt narkootiliste ainete teise ja kolmandasse nimekirja. Teises nimekirjas on kõrge kuritarvituspotentsiaaliga ravimid nagu opioid oksükodoon (OxyContin), kolmandas leebemad valuvaigistid nagu kodeiin palavikualaldaja Tylenol koostises.

Kuna IOM-i aruanne ilmus juba rohkem kui kümnendi eest, on tõendite hulk kanepi ja sellega seotud ainete meditsiiniliste kasutusvõimaluste kohta jätkuvalt kasvanud. Ainuüksi viimase kolme aasta jooksul on avastatud, et kannabinoidid aitavad hävitada rinnavähi rakke, võitlevad maksavähiga, leevendavad põletikke, avaldavad antipsühhootilist mõju ning võivad aidata ära hoida Alzheimeri tõbe ning pärssida Huntingtoni tõve kulgu.

Peale selle selgus 2011. aastal teostatud ülevaateuuringust kannabinoidide tõhususe kohta vähktõvega mitte seonduvate valude leevendamisel, et märkimisväärse valu vaigistava toime kõrval puuduvad neil olulised kahjulikud mõjud.

Ehkki DEA otsus võib paista tagasilöögina ravikanepi poolehoidjate jaoks, on see ühes väga olulises mõttes samm edasi. Valitsus oli petitsioonile reageerimisega pikka aega venitanud, ent nüüd, mil see viimaks aset on leidnud, saab võimalikuks edasikaebamine föderaalsesse kohtusse. Selle protsessi saab nüüd käima lükata.

Märkimist väärib aga asjaolu, et see pole esimene kord, mil avaldusi kanepi ümberklassifitseerimiseks on esitatud ja tagasi lükatud. Los Angeles Times teatas:

Esimene avaldus esitati 1972. aastal ning sai eitava vastuse 17 aastat hiljem. Teine taotlus esitati 1995. aastal ja lükati tagasi kuus aastat hiljem. Mõlemad otsused kaevati edasi, ent kohtud otsustasid föderaalvalitsuse kasuks.

Kui aga apellatsioonikohtu otsused ei rajaneks seekord mitte poliitilistel kaalutlustel, vaid teaduslikel tõenditel, oleks lihtne ette kujutada väga teistsugust tulemust.

* * *

Vaata ka: