Kanepitembi tõlkelugu

Portugali tervishoiueksperdid nentisid 1. juulil, et riigi kümne aasta tagune otsus dekriminaliseerida uimastite pruukimine ning saata sõltlaseid karistamise asemel ravile kujutab endast igati õnnestunud eksperimenti.

„Pole kahtlustki, et sõltuvus kui nähtus on Portugalis langusteel,“ rääkis sealse uimastite ja sõltuvushaiguste uurimise instituudi president João Goulão seadusandluse kümnendale aastapäevale pühendatud pressikonverentsil.

Problemaatilisteks peetavate — s.t, regulaarselt nn kangeid uimasteid pruukivate või aineid veeni süstivate — sõltlaste osakaal on poole võrra langenud pärast 1990. aastate algupoolt, mil nende hulka hinnati umbes 100 000 inimesele, märkis Goulão AFP vahendusel.

Meditsiinidoktori haridusega Goulão möönis, et oma roll on hea tulemuse juures olnud ka muudel teguritel. „Taoliste arengute eest ei saa tänada ainuüksi dekriminaliseerimist, vaid ravi ja riskide kahandamise meetmete koosmõju.“

Portugali ‘holistiline’ lähenemine on toonud kaasa ka nakatumisjuhtumite arvu erakordse taandumise süstivate narkomaanide seas ning uimastitega seotud kuritegude osakaalu märkimisväärse kahanemise, lisas ta.

2001. aasta 1. juulil jõustunud seadusega uimastikasutust ei legaliseeritud, küll aga sunnitakse keelatud ainetega vahele jäänud kasutajaid kriminaalkohtusse suunamise asemel ilmuma hoopis spetsiaalsete „sõltuvuskogude“ ette.

Psühholoogidest, kohtunikest ja sotsiaaltöötajatest koosnevad ekspertkogud soovitavad iga juhtumi põhiselt võimalikke sobivaid meetmeid.

Sellest ajast peale on valitsuse koostatud ekspertkogud oma soovitustes lähtunud suuresti sellest, kas menetletava isiku puhul on tegemist juhutarvitaja või sõltlasega.

40 000 hetkel ravirežiimil viibiva portugallase seast toetab suurt enamust problemaatilisi kasutajaid süsteem, mis ei kohtle neid pättide, vaid patsientidena, rääkis Goulão.

Euroopa uimastite ja uimastisõltuvuse seirekeskuse EMCDDA nädal varem ilmunud aruanne möönis, et Portugal on uimastiprobleemi lahendanud pragmaatilisel ja uuenduslikul moel.

Portugalile keskendunud uimastiraport sedastas ka, et sealsed uimastistatistilised näitajad jäävad üldiselt allapoole Euroopa keskmistest ning palju alla lähima EL-i kuuluva naaberriigi Hispaania näitajatest.

„Portugalis ellu viidud muudatused pakuvad huvitavaid „enne-ja-pärast“-uurimisandmeid dekriminaliseerimise võimalike mõjude kohta,“ nentis EMCDDA.

* * *

Vaata ka: