meditsiiniline kanep

Ajakirjas Cell Death and Disease avaldatud prekliinilise aruande tulemustest nähtub, et kanepis sisalduva mittepsühhotroopse kannabinoidi CBD (kannabidiooli) manustamine kutsub esile HSC-rakkude e perisinusoidaalsete hepatotsüütide (ingl hepatic stellate cells) valikulise apoptoosi.

HSC-rakkude aktiveerumist peetakse rakutasandi võtmeteguriks hepaatilise fibrogeneesi (kudede ülemäärase, sageli maksapuudulikkusega päädiva vohamise) kujunemise juures, vahendab NORML.

Töö autorid sedastasid: „Meie uurimus näitab, et CBD tapab valikuliselt aktiveerunud HSC-rakke. /…/ Esitame CBD mõju molekulaarse toimimismehhanismi ja tuvastame CBD maksafibroosi uue potentsiaalse ravimina.“

Kokkuvõttes seisab: „Käesolevad paljulubavad tulemused on piisav põhjus viia tulevikus läbi uurimusi, milles hinnataks CBD antifibroosset toimet elusorganismis. Väljavaate CBD-st kui uuest antifibroossest ühendist teeb ahvatlevamaks asjaolu, et CBD näol on tegu väikese, mittepsühhoaktiivse ravimilaadse molekuliga, mille kliinilised rakendused on  paljudes riikides juba heaks kiidetud.“

Maksafibroos on Ameerika Ühendriikides sageduselt iga kümnenda surma põhjus.

Varasemad uurimused on järjekindlalt osutanud sellele, et kannabinoidid võivad soodustada rakkude valikulist „enesetappu“ paljudes halvaloomulistes kasvajarakkudes, kaasa arvatud rinna-, kopsu- ja peaajuvähi puhul.

* * *

Vaata ka: