Kanepitembi tõlkelugu

Rahvatervishoiupõhisele lähenemisele avaldavad teiste hulgas toetust Kofi Annan, George Shultz ja Richard Branson.

Endised presidendid, peaministrid, väljapaistvad majandusteadlased ja ärimaailma liidrid on ühinenud üleskutses hakata reformima üleilmset uimastipoliitikat. Uimastipoliitika globaalkomisjon GCDP korraldab New Yorgis Waldorf Astoria hotellis pressikonverentsi, kus esitletakse aruannet, mis kirjeldab uimastisõda nurjumisena ja nõuab paradigmanihet antud probleemile lähenemises, vahendab The Guardian.

Üleskutset toetavad teiste hulgas Mehhiko endine president Ernesto Zedillo, Kreeka praegune peaminister George Papandreou, Kolumbia ekspresident César Gaviria, endine ÜRO peasekretär Kofi Annan, Brasiilia ekspresident Fernando Henrique Cardoso, USA endine välisminister George Shultz, endine Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Javier Solana, Virgin Groupi juhataja ärimagnaat Richard Branson ning USA föderaalreservi endine juhataja Paul Volcker.

Komisjon kutsub üles nihutama uimastipoliitika tulipunkti kriminaalõiguselt rahvatervishoiupõhise lähenemise poole. Üheksa miljoni liikmega üleilmne kodanikeühendus Avaaz.org esitab komisjoni soovitusi toetava petitsiooni ÜRO peasekretärile Ban Ki-moonile.

Komisjoni näol on tegemist seni kõige nimekamaid isikuid koondava rühmitusega, mis on kunagi nõudnud sedavõrd ulatuslikke muudatusi selles, kuidas ühiskond keelatud uimasteid käsitleb. ÜRO konsultandistaatusega Ühendkuningriigi uimastipoliitika reformimise ühenduse Transform välisasjade osakonna juhataja Danny Kushlick osutas, et viimasel ajal aset leidnud sündmused nagu uimastikartellide tegevusega seonduv vägivallalaine Mehhikos, USA presidendi Barack Obama kommentaar, et kahtlemine uimastisõja tõhususes on täiesti õigusjärgne, ning laiem globaalne majanduskriis on andnud maailma uimastipoliitika üleüldise ümberkujundamise taotlustele värske kõlapinna.

Kushlicku sõnul kujuneb sel nädalal aset leidev konverents äärmiselt tähenduslikuks. „Meil on tegemist seni kaalukaima ekspresidente ja -peaministreid hõlmava seltskonnaga, mis väga selgelt kutsub üles dekriminaliseerimisele ja juriidilise regulatsiooniga eksperimenteerimisele,“ ütles ta. „See kujuneb ajalooliseks pöördepunktiks.“

Transform usub, et vajadus keelustamispoliitika kapitaalse ümbervaatamise järele on praegu enneolematult ilmne, tõstes seejuures esile Ühendkuningriigi advokaatide nõukogu juhataja Nicholas Greene’i sõnu, kes märkis, et uimastitega seonduv kuritegevus läheb riigi majandusele aastas maksma umbes 13 miljardit naela. „Uimastite isiklikuks otstarbeks pruukimise dekriminaliseerimisel võiksid olla positiivsed tagajärjed; see võiks vabastada tohutul hulgal korrakaitseressursse, pärssida kuritegevust ja retsidivismi ning edendada rahvatervishoidu,“ ütles ta.

Kuid ehkki ametist lahkunud riigimehed häälekalt muudatustele kehutavad, pole nende ametiaega teenivad kolleegid sugugi sama varmalt valmis toetama radikaalseid nihkeid kehtivas poliitikas. 2002. aastal esitas Ühendkuningriigi parlamendi siseasjade erivolinike komitee, kuhu kuulus ka peaminister David Cameron, Ühendkuningriigi uimastipoliitika aruande, milles kutsus valitsust üles algatama diskussiooni uimastite legaliseerimise ja reguleerimise võimalikkuse teemal.

Hoolimata üleskutsetest pole järgmised ministrid neid toetanud.

* * *

Vaata ka: