sõda uimastitega

Üleilmne kodanikeühendus Avaaz.org kutsub üles lõpetama sõda uimastitega.

Pöördumine ÜRO peasekretäri Ban Ki-mooni ja kõikide riigipeade poole kõlab järgmiselt.

Me kutsume Teid üles lõpetama sõda uimastitega, tühistama keeluseadust ning liikuma edasi sellise süsteemi poole, mis rajaneb dekriminaliseerimisel, regulatsioonil, rahvatervishoiul ja haridusel. Senine, 50 aastat vana lähenemine, mis toidab organiseeritud kuritegevust, hävitab inimeste elusid ja kulutab suurel hulgal raha, on nurjunud. On aeg valida inimlikum ja tõhusam lähenemine.

Toome siinkohal ära ka Avaaz.org-i kodulehelt pärineva kaaskirja allkirjakogumiskampaaniale.

Juba loetud päevade pärast võime olla tunnistajateks uimastitega peetava nn sõja lõpu algusele. Tol kulukal sõjal, mis toob kaasa loendamatuid inimohvreid, kogukondade hävingut ning triljonite dollarite pumpamist vägivaldse organiseeritud kuritegevuse võrgustikesse, on uimastisõltuvuskatku leviku piiramine täielikult nurjunud.

Eksperdid on ühel nõul selles, et kõige mõistlikum poliitika oleks regulatsioon, ent poliitikud kardavad antud teemat puudutadagi. Mõne päeva pärast murrab endiseid riigipäid ja ÜRO, EL-i, USA, Brasiilia, Mehhiko ja teiste riikide välispoliitika juhte koondav globaalne komisjon selle tabu ning esitab avaliku üleskutse võtta omaks uued lähenemised, kaasa arvatud uimastite dekriminaliseerimine ja regulatsioon.

Tegemist võib olla murdepunktiga, millesarnaseid tuleb ühe põlvkonna jooksul ette vaid üks — juhul, kui piisavalt paljud meist nõuavad selle hullumeelsuse lõpetamist. Poliitikud möönavad, et nad küll mõistavad, et sõda uimastitega on läbi kukkunud, ent väidavad, et avalikkus pole valmis alternatiivi aktsepteerima. Näidakem neile, et me mitte ainult ei tervita tervemõistuslikku ja humaanset poliitikat, vaid me lausa nõuame seda. Allkirjastage petitsioon ning jagage seda kõigiga — kui meil õnnestub koguda vähemalt miljon allkirja, esitab globaalne komisjon üleskutse isiklikult maailma juhtivate riikide ja organisatsioonide liidritele.

Viimased 50 aastat on kehtiv uimastipoliitika vedanud alt kõiki inimesi kõikjal, ent avalik arutelu selles küsimuses on hirmu ja desinformatsiooni süül takerdunud mutta. Kõik, isegi antud lähenemise jõustamise eest vastutav ÜRO uimastite ja kuritegevuse büroo UNODC, nõustuvad sellega, et sõjaväe ja politseijõudude rakendamine põldude põletamiseks, salakaubavedajate küttimiseks ning diilerite ja sõltlaste trellide taha läkitamiseks on väga kulukas viga. Ning sellel veal on ränk hind ka inimeludes — ebaseaduslik uimastikaubandus hävitab riike kogu maailmas Afganistanist Mehhiko ja Ameerika Ühendriikideni, samal ajal kui sõltuvuse määrad, suremus üledoosidesse ning nakatumine HIV-i/AIDS-i kasvavad jätkuvalt.

Riikides, milles jõustamist teostatakse leebemalt — näiteks Šveitsis, Portugalis, Madalmaades ja Austraalias —, pole aga sugugi täheldatud uimastikasutuse plahvatuslikku levikut, mida on ennustanud uimastisõja pooldajad. Selle asemel on neis riikides märkimisväärselt kahanenud uimastitega seotud kuritegevus, sõltuvusnäitajad ja suremus, tänu millele on neis olnud võimalik täiel määral keskenduda kuritegelike impeeriumide lammutamisele.

Muudatuste teel seisavad endiselt ees võimsad kuluaaripoliitilised jõud, kaasa arvatud sõjaväe-, korrakaitse- ja vanglaametnikud, kelle eelarveid ähvardavad kärped, ning poliitikud, kes kardavad, et valijad kihutavad nad alternatiivsete lähenemiste toetamise eest pukist, kuna see võiks neist jätta seaduse ja korra küsimustes otsustusvõimetu mulje. Siiski on paljud endised uimastiala ministrid ja riigipead pärast ametist lahkumist väljendanud avalikku poolehoidu reformidele; küsitlused näitavad, et riikide kodanikud kogu maailmas on täiesti teadlikud praeguse lähenemise katastroofilisusest. Liikumine uute, paremate poliitikate kehtestamise suunas muutub üha jõulisemaks; eriti ilmne on see uimastikaubandusest räsitud piirkondades.

Kui suudame paari lähema päeva jooksul oma suhtumist globaalses plaanis väljendada, avaldades toetust uimastipoliitika globaalsele komisjonile GCDP, on meil võimalus suruda maha iganenud ettekäänded status quo säilitamisele. Meie hääled on muudatuste võtmeks; kirjutage petitsioonile alla ja levitage sõna.

Meil on võimalus alustada selle armutu, miljoneid elusid hävitanud „sõja“ viimase peatüki kirjutamist. Globaalne avalik arvamus määrab selle, kas antud katastroofilisele poliitikale tehakse lõpp või jätkavad poliitikud kõrvalepõiklemist selle reformimise küsimuste eest. Koondugem nüüd, avaldamaks survet meie kõhklevatele riigipeadele, et suunata nad kahtlustustest ja hirmudest eemale mõistuspärasuse kursile.

* * *

Ühine pöördumisega ja anna oma allkiri siin!

Pöördumist võib levitada Facebookis ja Twitteris ning muul viisil.

http://www.avaaz.org/en/end_the_war_on_drugs/?copy

* * *

Vaata ka: