narkokaubandus

ERR, 24.05.2011

Mai esimesel nädalal avastati Tallinnast, D-terminali kaudu reisilaevale “Superstar” suunduvast Saksamaa registreerimisnumbrit kandvast sõiduautost 48,3 kg narkootilist ainet hašiš.

Hašiš oli peidetud sõiduautosse BMW ehitatud erinevatesse peidikutesse. Sõidukit juhtis Saksamaa kodanik Vitali, teatas riigiprokuratuur.

Vitali peeti kinni kahtlustatavana narkootilise aine suures koguses ebaseaduslikus käitlemises suure varalise kasu saamise eesmärgil. Sellise kuriteo eest võib kohus süüdimõistva otsuse korral mõista karistuseks kuni eluaegse vangistuse.

Arvesse võttes, et Vitali on Saksamaa kodanik, kes Eesti Vabariigis kindlat elukohta ei oma ning et talle on esitatud kahtlustus äärmiselt rasketes kuritegudes, võttis Harju maakohus ta kuueks kuuks vahi alla.

MTA uurimisosakonna talitusejuhataja Margus Raspeli sõnul võib väita, et narkootiline aine ei olnud mõeldud ei Eesti ega ka Soome turule, vaid kurjategijad plaanitsesid viia see Soome kaudu edasi Venemaale. Samas on alust arvata, et selle salakaubaveokanali tegevust organiseeriti Eestis tegutsevate isikute poolt.

Menetlust juhtiv prokurör Kristel Praun rõhutab, et tegemist on  rahvatervise vastu suunatud väga ohtliku esimese astme kuriteoga, mis tavaliselt pannakse toime kitsas isikute ringis ning mille kohta tõendite kogumine on oluliselt raskendatud.

Sellise narkolasti tänavamüügi väärtus on ca 500 000 eurot ning nii suurest kogusest jätkuks hinnanguliselt poolele miljonile isikule narkojoobe tekitamiseks.

* * *

Vaata ka:

Advertisements