meditsiiniline kanep

Kanepi aktiivne mõjuaine kahandab tavaliste kopsu-vähkkasvajate mõõtmeid poole võrra ning pärsib märkimisväärselt vähirakkude vohamisvõimet, kinnitavad laboris ja hiirtel vastava kemikaaliga katseid teinud Harvardi ülikooli uurijad.

Nende sõnul on tegemist esimese katsetesarjaga, mis näitab, et delta-tetrahüdrokannabinool (Δ9-THC) pärsib nn epidermaalsest kasfufaktorist (EGF) johtuvat epidermaalse kasvufaktori retseptori (EGFR) kasvamist ja vohamist, mis põhjustabki mitteväikerakuliste kopsuvähktõbede rakuliinide ekspressiooni. Kopsuvähi sellised vormid, milles EGFR-i avaldumine on ülemäärane, on reeglina ägedamalt pahaloomulised ning alluvad halvemini keemiaravile, vahendab Science Daily.

Kannabinoidiretseptoreid CB₁ ja CB₂ sihtiv THC toimib sarnaselt endokannabinoididele — s.t, organismi enese poolt toodetud kannabinoididele, mis neid retseptoreid aktiveerivad. Uurijad oletavad, et THC-d või muid kehaväliseid aineid, mis samu retseptoreid aktiveerivad, saaks kasutada kopsuvähi täppis-sihtmärgiliseks raviks.

„Meie uurimuse ilu seisneb selles, et näitame, kuidas üks laialdaselt kuritarvitatav aine võib mõistlikul pruukimisel võimaldada kopsuvähi täiesti uut moodi ravi,“ ütles Harvardi eksperimentaalse meditsiini osakonna uurija Anju Preet.

Arvatakse, et kannabinoidiretseptorite CB₁ ja CB₂ vahendusel etendavad nii endokannabinoidid kui THC rolli mitmesuguste bioloogiliste funktsioonide, kaasa arvatud valu, ärevuse ja põletikuliste protsesside juhtimises. Ehkki THC sünteetiline tuletis (brändinimetuse Marinol all) on mitmel pool heaks kiidetud vähipatsientide söögiisu tõstjana ning mõnedes riikides lubatakse samu kõrvalmõjusid leevendada meditsiinilise kanepiga, pole tehtud just palju uuringuid, mis THC võimalikku kasvajavastast toimet kinnitaksid, märkis Preet. Ainsaks kliiniliseks uurimuseks, kus THC mõju vähkkasvajate vohamisele mõõdetud on, on mõne aasta tagune pilootuuring Suurbritannias, milles keskenduti inimese peaaju pahaloomulistele kasvajatele.

Nüüdses töös demonstreerisid uurijad esmakordselt, et kahes eri tüüpi kopsuvähi-rakuliinis, nagu ka patsiendi kopsukasvaja-proovides, ilmneb CB₁ ja CB₂ ekspressioon, ning et mittetoksilistes annustes THC pärsib nendes rakuliinides kasvamis- ja vohamisprotsesse. „Eelnevalt THC-ga töödeldud rakke tabas mitmesuguste katseklaasis teostatud hindamismeetodite põhjal otsustades vähem EGFR-i stimuleeritud sissetunge,“ märkis Preet.

Seejärel süstisid uurijad THC standardannuseid kolme nädala vältel hiirtele, kellele oli siirdatud inimese kopsuvähirakke, ning avastasid, et ravimit saanud näriliste kasvajate suurus ja kaal kahanesid kontrollrühma hiirtega võrreldes umbes 50 protsendi võrra. Samuti ilmnes nende hiirte kopsudes vähktõve-kahjustuste umbes 60-protsendiline taandumine ja märkimisväärselt kahanes vähktõve kuluga seostatud valguliste markerite määr, ütles Preet.

Ehkki teadlased ei oska täpselt öelda, miks THC kasvajate vohamist pärsib, arvasid nad, et see aine võib aktiveerida molekule, mis rakkude vohamistsükli seiskavad. Lisaks oletavad uurijad, et THC võib sekkuda ka vähi vohamist soodustavatesse angiogeneesi- ja vaskularisatsiooniprotsessidesse (s.t, kasvajat toitvate uute veresoonte ja kapillaaride tekkimisse).

Preet osutab, et THC toimimise täpse mehhanismi väljaselgitamiseks tuleb teha veel palju tööd, ning hoiatas, et mõned loomuuringud on ka näidanud, et THC võib teatud tüüpi vähktõbede kujunemisele kaasa aidata. „THC annab teatud lubadusi, aga praegu on veel liiga vara teha oletusi selle kohta, kui ulatuslik võiks olla antud aine tõeline potentsiaal,“ ütles ta.

* * *

Vaata ka:

Advertisements