Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus

Tarbija24.ee, 11.05.2011

Euroopa Narkoseirekeskus (EMCDDA) avastas möödunud aastal Euroopa Liidus rohkem uusi psühhoaktiivseid aineid kui kunagi varem – 41.

Tõusu taga seisavad muu hulgas kanepi-sarnased, kuid tegelikult laboris sünteesitud narkootikumid, milliseid mullu avastati kokku üksteist. Alates 2008. aastast on tähelepanu pälvinud Spice’i fenomen, kirjutatakse narkoseireraportis.

Tegemist on teelõhnalise rohttaimedest saadav puruga, millesse on segatud sünteetilisi kannabinoide. Kuigi Spice’i ja Spice’i laadsete toodete kasutamise ulatuslikkuse kohta on uuringuid läbi viidud, ei ole uuringute esinduslikkus olnud piisav ja siiani ei ole teada, kui palju selliseid narkootilisi aineid kasutatakse.

Vähemalt 16 Euroopa riiki on Spice’i ja Spice’i laadsete toodete kasutamise keelustanud. Esimene riik, kus nende toodete kasutamine illegaalseks muudeti, oli Austria (jaanuaris 2009), Eesti keelustas nende narkootikumide kasutamise juulis 2009.

«Spice’i-laadsete toodete turule jõudmine näitab, et narkootiliste ainetega kauplejad püüavad leida üha uusi tooteid, mida Eestis turustada. See on taunimisväärne ja riik ei saa aktsepteerida narkootiliste ainete levikut,» põhjendas sotsiaalminister Hanno Pevkur toona.

Varasem rekord 24

Viisteist uutest narkootikumidest on sünteetilised katinoonid, viis penetüülamiinid, üks trüptamiin ja üks piperasiin. Uute narkootikumide nimekiri on üsna mitmekesine, märgitakse raportis. Muu hulgas on nimekirjas ka üks sünteetiline kokaiin, ketamiin ja aminoindaan.

«Narkootikumide puhul tuleb pidevalt teha pingutusi, et olla uute arengutega kursis,» nenditakse raportis. Muu hulgas nõuab see head koostööd erinevate laboratooriumide vahel nii riiklikul kui rahvusvahelisel tasandil.

«Narkoseiresüsteem jääb siiski pigem reageerivaks, mitte ennetavaks. Praeguses süsteemis on puudu võimekusest tulevaid ohte ette näha, hankides, sünteesides ja tundma õppides uusi võimalikke koostisosi,» lisatakse raportis. Seega uute narkootikumide analüüsimisel Euroopa tasemel veel arenguruumi ja investeerimisvõimalusi on.

Enne 2010. aastat oli EMCDDA-le ja Europolile alates 1997. aastast teada rohkem kui 110 narkootilist ainet.

2009. aastal avastas seirekeskus 24 uut psühhoaktiivset ainet, mis oli toona uus rekord.

Advertisements