Kanepitembi tõlkeluguKanepitarvitamine enne 14. eluaastat seondub esimese psühhoosiepisoodi varasema ilmnemisega, selgus ajakirja Schizophrenia Research veebiversioonis avaldatud uuringu andmetest.

Šveitsi Berni ülikooli juures tegutseva laste ja noorte psühhiaatriahaigla uurijad hindasid erinevuseid psühhoosi esmase ilmnemise vanuses 625 patsiendil, kellest osa oli varem kanepit kasutanud, osa mitte, vahendab NORML.

Uurijad teatasid: “Ainult 14. eluaastal või varem alanud kanepikasutus seondus väikesel hulgal katsealustel haiguse varasema vallandumisega.” Üldiselt ei olnud esimese psühhoosihoo puhkemise vanus kanepit pruukinud patsientidel võrreldes mittepruukinutega märkimisväärselt erinev.

2010. aastal USA-s läbi viidud uurimusel, mille tulemused ilmusid samas ajakirjas, ei õnnestunud seostada kanepikasutust esimest haigushoogu kogenud skisofreeniapatsientide sümptomite ilmnemise varasema eaga. Toonane uurimus järeldas: “Ehkki kanepikasutus eelnes enamiku patsientide haigusnähtude ilmnemisele, puudus märkimisväärne seos haiguse puhkemise ja kanepikasutuse vahel, mida poleks saanud selgitada demograafiliste või kliiniliste muutujatega. /…/ Varasemad uurimused, mis kuulutavad kanepikasutushäired skisofreenia põhjustajateks, peaksid kanepikasutushäirete ja skisofreenia vahelisi suhteid hindama laiapõhjalisemalt.”

* * *

Vaata lisaks:

Advertisements