Delfi, 19.11.2010

Alkoholitarbimise osas on Tallinnas probleemid teravamad kui Eestis tervikuna, näiteks 2007. aastal suri alkoholimürgituse tõttu 31 meest ja 10 naist. Tallinna lastehaigla andmetel oli 2007. aastal ravil 67 alkoholimürgitusega last.

Tallinnas on alkohol kergesti kättesaadav — iga kolmas elanik saab osta nii kanget kui ka lahjat alkoholi oma elumajas või naabermajas asuvast müügikohast. Kokku on pealinnas on üle 500 alkoholimüügiga tegelevat kauplust.

Täna toimuval konverentsil „Riigi ja omavalitsuste töö narkomaania ennetamisel ja ravis“, käsitletakse omavalitsuse võimalusi ennetustöö ja ravi korraldamisel.

„Uimastiennetustegevusega on Tallinnas linna tasandil tegeletud 10 aastat ning seda peamiselt erinevate tegevuste ja projektide rahastamise kaudu. Sellesse perioodi mahuvad aastad, mil linnal oli võimalus uimastiennetustegevusse rohkem panustada kui praegusel majanduskriisi perioodil,“ märkis abilinnapea Merike Martinson.

2008. aastal kasutasid Tallinna elanikest illegaalseid uimasteid kõige enam 16–34 aastased, meeste hulgas oli illegaalsete uimastite tarvitajaid kaks korda enam kui naiste hulgas. Narkootikume proovinuid ja tarvitanuid on Tallinna meeste hulgas rohkem kui Eestis keskmiselt, eriti nooremates vanuserühmades. Tallinna eesti õppekeelega koolide õpilased tarvitavad oluliselt sagedamini kanepit võrreldes Eesti teiste piirkondade õpilastega.

Tallinnas elavate süstivate narkomaanide hulk on hinnanguliselt 5000.

Advertisements