Forte, 10.11.2010

Alkohol teeb rohkem kahju kui heroiin või crack-kokaiin, selgub Ühendkuningriigi valitsuse endise juhtiva uimastinõustaja professor David Nutti värskest uurimusest.

Meditsiiniajakirjas Lancet avaldatud artiklis esitleb uimastiekspert uut meetodit uimastikahjude mõõtmiseks, mis võtab arvesse nii kahjusid üksikisikule kui kahjusid ülejäänud ühiskonnale, vahendab The Daily Telegraph.

Professor Nutti analüüs näitab, et mõlema teguri kombineerimisel osutub alkohol kõigist uimastitest kõige kahjulikumaks, sellele järgnevad heroiin ja crack.

Lisaks Imperial College Londoni professorile ja sõltumatu riikliku uimastikomitee esindajale Nuttile on artikli autorite hulgas Ühendkuningriigi ekspertnõustaja Euroopa uimastite ja uimastisõltuvuse seirekeskuse juures Leslie King ja Londoni majandus- ja poliitteaduste kõrgkooli doktor Lawrence Phillips.

Uues hinnangus rakendatakse üksikisikule avaldatud kahjude hindamiseks üheksat ning ühiskondlike kahjude hindamiseks seitset kategooriat.

Üksikisiku kahjude kategooriad katavad suremust, tervisehäireid, pärsitud vaimseid funktsioone, sõprade kaotust ja vigastusi.

Kategooriate hulgas, mis arvestavad kahjusid kaaskodanikele, on kuritegevus, keskkonnakahjustused, peretülid ja ühiskonna sidususe kadu.

Heroiin, crack-kokaiin ja kristalliline metamfetamiin osutusid üksikisikule kõige kahjulikumateks uimastiteks, samas kui alkohol, heroiin ja crack olid kõige kahjulikumad ühiskonnale.

Uus mudel näitab, et lisaks üldises plaanis kõige suuremate kahjude tekitamisele on alkohol ka ligi kolm korda kahjulikum kokaiinist ja tubakast.

Samuti selgus uurimusest, et alkohol on enam kui viis korda kahjulikum mefedroonist, mis oli veel hiljuti Ühendkuningriigis nn seaduslik uimasti, enne kui see tänavu aprillis B-klassi keelatud uimastiks kuulutati.

Ecstasy (MDMA), millega seonduvad kahjud on viimasel paaril kümnendil olnud meedia tulipunktis, on uue analüüsi valguses alkoholist kaheksa korda vähem laastav.

„Meie tulemused toetavad Ühendkuningriigis ja Hollandis varem läbi viidud uuringuid, mis kinnitavad, et praegu kehtivatel uimastiklassifikatsiooni süsteemidel on tõenditega uimastite tegelike ohtude kohta vähe seost,” osutavad autorid. “Samuti on tulemused kooskõlas varasemate eksperthinnangute järeldustega, mille kohaselt alkoholiga kaasnevate kahjude teadvustamine on pädev ja vajalik rahvatervishoiu-strateegia.”

Professor Nutt oli Ühendkuningriigi valitsuse uimastite väärkasutuse nõustamiskoja (Advisory Council on the Misuse of Drugs) eesistuja, kuni tagandati mullu pärast seda, kui oli avalikult kuulutanud, et ecstasy on alkoholist vähem kahjulik.

Advertisements