Kanepitembi tõlkelugu

Kanepiürdis sisalduvad ühendid võivad heastada alkoholi teatud kahjulikke mõjusid noorukite ajule, selgub ajakirja The Journal of Studies on Alcohol and Drugs veebiversioonis avaldatud kliinilisest uuringust.

San Diegos tegutseva California ülikooli uurijad hindasid kognitiivset (tunnetuslikku) sooritust 130 noore juures vanuses 15,7–19,1 aastat, kellest pooled olid ohtralt kanepit pruukinud ja pooled moodustasid kanepit mittetarvitanute kontrollrühma. Uurimuse autorid märkisid, et kanepitarvitamine paistis leevendavat alkoholi ebasoodsaid mõjusid verbaalsele õppimisvõimele ja mälule, vahendab NORML.

Uurijate sõnul näitasid regressioonimudelid, et ägedamad alkoholipohmeluse sümptomid prognoosivad kanepi mittetarvitajatel kehvemaid tulemusi verbaalset õppimisvõimet ja mälu mõõtvates testides, samas kui kanepikasutajatel seost alkoholipohmeluse ja soorituse vahel ei ilmnenud.

Teadlased järeldasid: “Tulemused kinnitavad varasemaid uurimusi, mis seostavad noorte ohtrat alkoholijoomist kahanenud verbaalse õppimisvõime ja mälusooritusega. Samal määral alkoholi pruukivate teismeliste juures, kes lisaks kasutasid kanepit, me seesugust suhet aga ei täheldanud.”

2009. aastal avaldatud varasem uurimus näitas, et alkoholi hoojoojatel, kes lisaks kasutasid kanepit, ilmnes palju vähem aju valgeaine kahjustusi võrreldes ainult alkoholi tarbinud katsealustega.

“Hoojoojad, kes tarvitasid lisaks ka kanepit, ei erinenud mittetarvitajatest nii suurel määral kui ainult joojate rühm,” järeldasid autorid. “Kanepil võib olla närvirakke kaitsvaid omadusi, mis leevendavad alkoholist tingitud oksüdatiivset stressi või närvirakkude eksotoksilist suremust.”

“Paistab, et alkoholil ja kanepil on organismile vastandlik mõju,” kommenteeris uurimust USA kanepiseaduste normaliseerimise pooldajate ühenduse NORML asedirektor Paul Armentano. “Etanool on ilmselgelt toksiline, kahjustades tervist ja arenevaid rakke, samas kui kannabinoidid paistavad olevat võrdlemisi vähetoksilised ja võimalik, et isegi kaitsevad närvirakke.”

Advertisements