Novaator.ee, 18.06.2010

Uus meetod narkootilise kanepi tuvastamiseks

See oli elu sund, mis pani Eesti kohtuekspertiisi instituudi keemiaosakonnas igapäevaselt kanepiproovidega tegeleva Gert Suurkuuse süvenema maailmas kanepi ekspertiisiks kasutatavatesse metoodikatesse.

Uus mõõteseadus nõuab, et laboris ekspertiisiks kasutatav metoodika oleks valideeritud – tõestatud, et see töötab ning seejärel on võimalik taotleda metoodikale akrediteeringut.

Suurkuuse töö tulemusena sündis uudne metoodika, mis selle kuu algusest on saanud ka akrediteeringu ning on kõigis Eestis tehtavates kanepiekspertiisides kasutusel. Äsja kaitses Suurkuusk sel teemal Tartu Ülikoolis magistrikraadi.

Põhiliselt tellib kanepi ekspertiise politsei. Laborisse saadetakse kanepitaimi, -lehti või -õisikuid ning politsei jaoks on oluline teada, kas leitud taimed või taimepuru on narkootiline kanep.

Igal sügisel kontrollivad PRIA ametnikud põllumajandusliku kanepi kasvatajate põlde ning põllumajandustoetuse kättesaamiseks on vaja analüüsi, et kasvatatav kanep on tõepoolest põllumajanduslik, mitte narkootiline.

Põllumajanduslikku kanepit kasvatatakse kiu ja õli saamiseks või energiakultuurina.

Kui standardmetoodikate puhul on kõik täpselt ette määratud: milliseid masinaid tuleb kasutada ja millist metoodikat rakendada, siis kanepi puhul on lugu keerulisem.

„Sisuliselt tuli see metoodika ise mitmest asjast kokku panna,“ ütles Suurkuusk.

Tetrahüdrokannabinool (THC) on kanepis leiduv narkootiline ühend, mille sisalduse järgi tehakse vahet narkootilisel ja põllumajanduslikul kanepil. Kui THC kontsentratsioon taimeproovis on üle 0,2 protsendi, siis on tegu narkootilise kanepiga, mille omamine ja kasvatamine on Eestis karistatav. Keskmiselt on ekspertiisi saadetava narkokanepi THC sisaldus lubatud piirist ligi 25 korda kõrgem (5 protsenti), osades proovides ulatub THC sisaldus lausa üle 20 protsendi.

Suurkuuse metoodika näeb ette kanepi tuvastamist leekionisatsioonidetektoriga varustatud gaasikromatograafis. Kuid kalibreerimiseks THC hästi ei sobinud, nii kasutas ta teist kanepis leiduvat ühendit – kannabidiooli, mis on stabiilsem, kuid käitub detektoris THCga sarnaselt.

Loe Gert Suurkuuse magistritööd siit.