Sellise meelevaldse järelduse on muidu asjaliku uurimuse põhjal teinud ajakirjanikud, mitte teadlased. Tsiteerime ajalehte The Sydney Morning Herald.

* * *

Äsja avaldatud uurimus näitab, et ka juhuslik kanepipruukimine võib kaasa tuua sõltuvuse alkoholist ja kangetest uimastitest.

Umbes 2000 Austraalia koolilast seirati kümne aasta vältel uurimuse raames, mis leidis, et 13 ja 14 eluaasta vanuses pisteliselt kanepit pruukinud õpilased tarvitasid 24 eluaasta vanuses teistest suurema tõenäosusega ecstasyt, kokaiini või amfetamiine. Samuti oli neil suurem risk kanepist sõltuvusse jääda — suisa igast kümnendast teismelisest kanepi juhuproovijast sai täiskasvanuna kanepisõltlane.

Peaaegu kolmandik kanepi juhutarvitajatest kasutas 20-ndate eluaastate alguses raskemaid uimasteid, varasema kanepikogemuseta uuritavatest tarvitas kümne aasta pärast raskemaid aineid aga ainult ainult 11 protsenti.

Möödunud nädalal ajakirjas British Journal of Psychiatry avaldatud uurimus seostas omavahel kõrge alkoholismimäära ja kanepikasutuse. Teadustöö sedastas, et 15 protsenti juhuslikest kanepisuitsetajatest jäid noores täiskasvanueas alkoholisõltuvusse, samas kui kanepit mitteproovinute seas oli samas vanuses vastav protsent ainult 9.

Ehkki üldiselt oli kanepit regulaarselt (iga nädal või tihemini) tarvitanutel sõltuvusainete kuritarvitamise määr täiskasvanuna kõrgeim, väärib märkimist avastus, et riskirühma kuulusid ka juhuslikud (harvem kui kord nädalas) kanepipruukijad.

Uurimus vaidlustab varasemad uurimistööd, millede kohaselt võib kanepi regulaarne suitsetamine tuua täiskasvanueas kaasa uimastite kuritarvitamise, kuid on harvemal kasutamisel vähem ohtlik .

Töö juhtiv autor, New South Walesi ülikooli riikliku uimasti- ja alkoholiuuringute keskuse professor Louisa Degenhardt ütles, et uurimus tõstis esile vajaduse varajase sekkumise järele, mis ei lubaks lastel uimastikasutuse harjumust kujuneda.

“Uurimus kinnitab kahtlemata asjaolu, et kanepi juhutarvituse algus teismeliseeas viitab suuremale tõenäosusele, et noores täiskasvanueas areneb sellest terve hulk eri uimastikäitumise mudeleid,” osutas Degenhardt.

Uurimuses osalenud õpilased valiti Austraalia Victoria osariigi riiklikest ja erakoolidest aastatel 1992–1993. Arvamusküsitlused tuli täita arvutis või telefonitsi. Küsitlusele vastanute käitumist seirati kümne aasta vältel.

Prof Degenhardt manitses uurimuse tulemuste tõlgendajaid tasakaalukusele ja osutas, et pole sugugi selge, et kanep kujutab endast “hüppelauda” kangemate uimastite juurde.

“Kui me räägime seadusega keelatud uimastitest, siis ühe sellise ebaseadusliku uimasti kasutamine pakub tõenäoliselt rohkem kasutusvõimalusi ja toob kaasa tutvusi inimeste hulgas, kes kasutavad ka muid keelatud aineid,” rõhutas prof Degenhardt.

* * *

Kanepitembi kommentaar

Uurimuse kajastus meedias on eri allikates oluliselt erinev. Huviline võib võrrelda Sydney Morning Heraldi ja The Age’i artikleid (ning leida, et siin esinevas tõlkes on need erapooletuma kajastuse huvides tegelikult kombineeritud). Mõlemad artiklid üritavad siiski korrelatsiooni näidata põhjusliku seosena, nagu oleks riskikäitumine täiskasvanuna otseselt põhjustatud kanepi juhupruukimisest teismelisena, samas kui teadustöö tegelik sõnum on, et kanepi tarvitamine teismeliseeas hoopis ennustab võimalikku hilisemat uimastisõltuvust — mis tegelikult on hea uudis. Lapsevanemad, kes tabavad oma võsukese kanepit pahvimas, saavad rakendada tõhusaid kasvatuslikke meetmeid, et suunata lapsi ebaseaduslikest — ja ka seaduslikest — uimaainetest eemale.

Märgiline on muidugi ka laiem järeldus, mille antud töö põhjal teha saab: kanepi legaliseerimine on kõige tõhusam ja mõistlikum meede pärssimaks selle jõudmist teismelisteni. Kõikjal, kus on astutud samme kanepi juriidilise positsiooni normaliseerimiseks, on kiiresti kahanenud alaealiste kanepipruukijate osakaal ühiskonnas, nagu ka raskete uimastite tarvitajate protsent. Seega on loogiline, et kergete ja raskete uimastite selge diferentseerimine koos adekvaatse rahvaharidusega on meie käsutuses olevatest vahenditest tõhusaim, mis lapsi uimastitest eemale juhtida võiks.

Uurimustöö kokkuvõte inglise keeles leidub siin.

Sellest, kuidas lugeda peavoolumeedia poolt kallutatud uimastiteemalisi teadusuudiseid, oleme varem kirjutanud siin.

Advertisements