Lühidalt (ning see kehtib üldse kõigi teadusuudiste kohta): ära usu mitte sõnagi, kontrolli kõik allikad järele ja alles siis kujunda ettevaatlikult arvamus. Pikemalt ja laiemalt kirjutab skeptik.ee

Loomulikult on meediakajastus seda skandaalsem ja tendentslikum, mida vastuolulisem on teema ühiskonnas — ning kanepi ja sellega kaasneda võivate vaimsete häirete teema on tänini Eestis kahjuks just selline.

Päevakajalist näidet pakub Postimehe tarbijalisa Tarbija24.ee, mis teatab: “Uuring: kanep soodustab psühhooside teket”. Tarbijalisa ei kõhkle viitamast uudise allikale, ning iga lugeja võib seega hõlpsalt veenduda, kui kõrges kaares selle “tõlkega” ajakirjandusliku erapooletuse nõudele näkku süljatakse.

Toome siinkohal ära allikteksti selle täielikul kujul.

HealthDay.com: kanepitarvitamine võib suurendada psühhoosiriski

Uurimusest selgus, et mida kauem teismelised kanepit suitsetasid, seda rohkem kannatas nende vaimne tervis.

Värskest uuringust selgub, et pikaajaline kanepikasutus võib kaasa tuua suurema hallutsinatsioonide, luulude ja psühhooside esinemise riski.

Austraalia uurijad esitasid ligi 3100-le umbes 20-aastasele noorele küsimusi nende kanepipruukimise kohta. Peaaegu 18 protsenti neist oli enda väitel suitsetanud uimastit kolm aastat või vähem, umbes 16 protsenti neli kuni viis aastat, ning veidi üle 14 protsendi kuus aastat või kauem.

65 katsealusel oli diagnoositud mõni nn mitteafektiivne psühhoos, näiteks skisofreenia. 233 katsealust olid uurimuse raames korraldatud diagnostilise intervjuu raames tunnistanud vähemalt üht hallutsinatsiooni-episoodi.

Uurimusest selgus, et kanepitarvituse kestuse ja vaimse tervise vahel on seos.

“Noorukitel, kelle esimesest tarvitamisest oli möödas kuus või rohkem aastat (s.t, kes alustasid kanepitarvitamist umbes 15-aastasena või varem), oli mitteafektiivse psühhoosi kujunemise tõenäosus kaks korda kõrgem, ning PDI luulunimestikus (luulude intensiivsuse astmikul) kõrgete tulemuste saamise tõenäosus neli korda kõrgem võrreldes nendega, kes polnud kanepit kunagi tarvitanud,” kirjutasid Wacolis Wolston Parki vaimse tervise keskuse juures tegutseva Queenslandi vaimse tervise uuringute keskuse doktor John McGrath ja kolleegid. “Uurimisaluste muutujate vahel oli “doosi-reaktsiooni” suhe: mida kauem aega oli möödunud esimesest kanepikasutusest, seda suurem oli psühhoosiga seonduvate tagajärgede kujunemise oht.”

Uurimus ilmub 1. märtsil ajakirja Archives of General Psychiatry veebinumbris ja mais ka trükitud kujul.

Uurijad märkisid ka, et psühhoosi ja kanepi vaheline seos pole lihtsakoeline. Nimelt selgus, et varem hallutsinatsioone kogenud inimesed olid teiste uurimisalustega võrreldes kanepit kasutanud tõenäolisemalt pikemat aega ja sagedamini.

“See näitab ilmekalt suhte keerukust: psühhoosile vastuvõtlikumad inimesed (s.t need, kellel oli esinenud üksikuid psühhootilisi sümptomeid) hakkasid suurema tõenäosusega kanepit tarvitama, mis võis omakorda aidata kaasa mitteafektiivse psühhootilise häire kujunemisele,” kirjutasid uurimuse autorid.

Teadlased järeldasid, et psühhoosi ja kanepikasutuse vahelist suhet määravaid tegelikke mehhanismide tundmaõppimiseks on vaja edasisi uuringuid.

Eesti “veebiajakirjanik” on artiklit tõlkides (loe: ülejala eesti kõnekeelde ümber pannes), toimetades (loe: kolmandiku võrra kärpides) ja pealkirjastades (loe: uurimuse tegelikku sisu räigelt moonutades) suutnud pealiskaudsema lugeja juhtme jälle kokku jooksutada ning õõnestanud kõigi teaduskajastajate ja teadlaste usaldusväärsust. Kes vähegi süvenema vaevub, näeb HealthDay (iseenesest samuti kergelt kallutatud) kajastusest, et uurimus ei lähe tõenäoliselt vastuollu järgmiste teadusuudistega:

Kanep aitab skisofreeniat diagnoosida

Kanep ei põhjusta vaimuhaiguseid

Kanep võib pärssida laste aju arengut

Teadlased: kanepi ja skisofreenia väidetav seos on liialdus

Antud uurimuse kajastuse puhul on lisaks kõigele eelpoolöeldule oluline esile tõsta järgmisi asjaolusid: uurimuse tulemused puudutavad varateismelisi ja teismelisi regulaarseid kanepitarvitajaid, osa uurimuses kasutatud andmete ainsaks allikaks on alaealised kanepitarvitajad ise ning uurimus ilmub alles homme, seega on millestki käegakatsutavast rääkida varavõitu.

Ajakirjanikud — õppige kirjutama; lugejad — õppige lugema!

Advertisements